złomować czy nie złomować, oto ...

Mam nadzieję że ktoś pamieta/zna te urzadzenia WTN-1.

formatting link
sie czy komukolwiek przydałybysię transformatory w nich zawarte. Nie jestem w stanie podać dokładnych parametrów ale rdzenie składane są z blach przewidzianych na czestotliwosci przynajmniej akustyczne (ZTCW inne niz typowe sieciowe). Czy to się może do czegoś przydać w dzisiejszych czasach (jakieś przetwornice np) ?

Włodek

Reply to
Włodzimierz Wojtiuk
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.