Re: Zasilanie-czy tak mozna?

> Chcesz korepetycji z _podstaw_ elektroniki - znajdź nauczyciela i zapłać

> > mu. Ale dopóki ich nie zaliczysz - nie wypowiadaj się na tematy, o > > których pojęcia nie masz! > > Podstawy elektroniki znam i wiem że jeżeli dwa węzły sieci są połączone > rezystancją i występuje miedzy nimi różnica potencjałów, to popłynie prąd > równy różnicy napięć podzielonej przez rezystancję. > Piszę o rzeczach o których mam pojęcie. Kilka lat temu połączyłem równolegle > dwa stabilizatory LM317 (ustawione za pomocą rezystorów na to samo > napięcie) - efektem było mocne rozgrzanie się każdego ze stabilizatorów.

To jeszcze trochę z podstaw konstrukcji zasilaczy by się przydało. Łopatologicznie: Praktycznie żaden zasilacz nie ma wyjścia typu push-pull, czyli nie może stabilizować napięcia przez podawanie albo pobieranie prądu. Stabilizacja jest jednokierunkowa, czyli zasilacz przepuszcza prąd tylko w jednym kierunku, mniej lub więcej w zależności od "rezystancji" obciążenia. Jeżeli takiemu zasilaczowi poda się na wyjście napięcie wyższe niż jego napięcie wyjściowe, to w efekcie nastąpi nasycenie wyjścia wzmacniacza błędu i prąd wyjściowy zasilacza będzie wynosił 0, bo zasilacz nie potrafi pociągnąć prądu w drugą stronę, aby utrzymać żądane napięcie. Jeżeli dwa takie zasilacze zostaną połączone równolegle, to prąd *do obciążenia* będzie płynął z zasilacza o wyższym napięciu, chyba że zasilacz będzie miał "miękką" charakterystykę (znaczną rezystancję wyjściową), wtedy gdy napięcie na jego wyjściu zrówna się z napięciem drugiego zasilacza, ten drugi też zacznie podawać na wyjście prąd. O tym napisał Jacek. Analogicznie działa połączenie równoległe źródeł napięcia przez diody. Może się zdarzyć że będzie inaczej, kiedy zostanie przekroczona dopuszczalna różnica napięć wynikająca z konstrukcji zasilacza (przebicie jakiegoś złącza p-n czy coś), ale dwa połączone równolegle zasilacze na LM317 różniące się napięciem o jakieś setki mV nie powinny się zepsuć, chyba że się jeden przeciąży (ten o wyższym napięciu).

Reply to
shg
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.