Re: ATmega8 i przetwornik ADC

Zgoda, zgoda, zgoda :-)

> I na koniec: w dzielniku napięcia stosuj rezystory 1%. Zwykłe węglowe > są cholernie niestabilne.

O, to się przyda, bo normalnie bym zastosował rezystory takie jakie mam i dziwiłbym się dlaczego nie działa, albo dlaczego żyje własnym życiem.

Pozdrawiam, > PP > :-)

Pozdrawiam, Roch.

Reply to
Gusioo
Loading thread data ...

Gusioo pisze:

Węglowe mają do 1000ppm/C podczas gdy zwykłe tzw 1% metalizowane mają do

100ppm/C. Są jeszcze specjalne o współczynniku np 10ppm/C ale do twoich celów nie są potrzebne. Możesz jednak mieć problem ze znalezieniem metalizowanych bo niektóre sklepy elektroniczne sprzedają tylko węglowe

- jak Robotronik we Wrocławiu. W TME mozesz zamówić po minimum 100 sztuk.

Reply to
Mario

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.