programator

Loading thread data ...

Wojtek napisał(a):

Proponuje zakupic Willema 4.0 z przelotka MCS-51

Reply to
LYSY

Wojtek napisał(a):

Zainteresuj się procesorami AT89S2051 ('S' a nie 'C') - można je programować szeregowo bez wyciągania z urządzenia, np. ISP Programmerem:

formatting link

Reply to
Adam Dybkowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.