Dwukierunkowy transil.

Witam. Jak jest zbudowany dwukierunkowy transil ?

Na logikę to dwa transile połączone przeciwsobnie (anoda jednego z katodą drugiego). Czy tak jest naprawdę?

Pozdrawiam.

Reply to
Flash
Loading thread data ...

Witam, i pewnie właśnie tak są wytwarzane, chyba to najprostszy sposób.

Pozdrawiam Blasiutek

Reply to
blasiutek

SP9LWH napisał(a):

Dziękuję pięknie.

F.

Reply to
Flash

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.