Code Composer Studio, deklaracja

Loading thread data ...

Dnia 05-06-2006 o 19:28:58 Tomasz Piotrowski snipped-for-privacy@nospam.com napisał:

Poszukaj pod hasłem #pragma DATA_SECTION.

formatting link

Reply to
Ostry

Ostry napisa³(a):

O, dzieki, zawsze jaka¶ metoda. Tyle, ze dla kazdej zmiennej trzeba oddzieln± sekcje robiæ. Zastanawiajace jest jak ludzie lubi± sobie utrudniaæ zycie ;)

T.

--
http://foto.maniac.org.pl/
Reply to
Tomasz Piotrowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.