ATMega8 - wbudowany ADC, I2C, I/O

Szybkie pytanie... Czy w ATMedze8 mogę używać jednocześnie:

- używać przetwornika ADC na liniach PC0 i PC1

- komunikacji I2C na portach PC4/PC5

- używać linii PC2 i PC3 jako wejść cyfrowych

?!

Reply to
xaveri
Loading thread data ...

W dniu 10.04.2011 17:44, xaveri pisze:

Tak, to wszystko jest opisane w dokumentacji.

Reply to
Michoo

Można jak najbardziej, tylko trzeba się liczyć z tym, że zmiany stanów na liniach PC2 i PC3 mogą wprowadzać zakłócenia na ADC (piszę to na podstawie dokumentacji, bo nigdy nie badałem tego osobiście - sekcja "Analog Noise Cancelling Techniques" w datasheecie).

Reply to
Adam Wysocki

W dniu 2011.04.10 17:44, xaveri pisze:

A czemu nie?? :) Można śmiało, tylko ostrzegają, że zmiana stanów "cyfrowych" na liniach portu PC w czasie przetwarzania sygnału analogowego może pogorszyć dokładność "pomiaru"... . Sądzę, że nikt tego nie badał i Ci nie powie "jak bardzo", ale jeśli to Ty decydujesz, to po prostu nie używaj tych wyjść i I2C w czasie, gdy ADC przetwarza :)

Reply to
Konop

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.