ARM&H8&gcc

Loading thread data ...

On Mon, 22 Nov 2004 16:56:48 +0100, "TLodzinski" <t.lodzinskiUSUN snipped-for-privacy@abg.com.pl> wrote: [.....]

Nie ma. :-)

Bardzo dobrze. Z pewnością nie gorzej od kompilatorów komercyjnych. Zresztą jeśli chodzi o ARM-a, to kompilator KEIL-a (i AFAIR IAR-a) to jest właśnie gcc. :-) Ja pracuję na ARM Development Toolkit - oryginalny produkt firmy ARM, aczkolwiek podstarzały bo z 1998r. IMO aktualny gcc jest trochę lepszy od kompilatora dostarczanego z tym środowiskiem. Nie wiem jak to wygląda w najnowszych ADT (który teraz nazywa się ARM Development Suite).

W przypadku H8 również jest dobrze. Kompilator działa OK a na

formatting link
masz naprawdę dory support.

Żyją, żyją i mają się dobrze. Wydaje mi się że arm-gcc nawet zaczyna powoli stawać się takim "industry standard".

He he, poza tym jeśli sądzisz że gdy wydasz 10+ kPLN na środowisko dla jakiegoś uC to będziesz miał wspaniały support to jesteś w błędzie. Pogrzeb trochę w archiwach np. tej grupy. :-) I nie traktuj tak poważnie reklam i artykułów w pismach elektronicznych. ;-)

Używam/używałem gcc na 5 różnych platformach i w zasadzie nie mam zastrzeżeń.

Regards, /J.D.

Reply to
Jan Dubiec

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.