Wie o wie heeft het of weet het te koop

Ik zoek al weer een tijdje naar een 4,5 digit LCD display (7-segments, dus tot 18888). Wie heeft er nog eentje liggen (desnoods op een print) en wil em verkopen? Of wie weet waar ik ze nog nieuw kan kopen? Ik heb alle reguliere winkels al geprobeerd, maar niemand kan (wil) er eentje leveren.

Alvast bedankt!

P.S. verwijder _nospam_ uit het email adres als je rechtstreeks reageert

Reply to
Me
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.