Parallax

Geachte electronica-liefhebbers,

Nog maar heel kort bezig met het bestuderen van microcontrollers, ben ik al op een vraag gestuit. Ik heb een board of education van parallax gekocht. een BasicStamp-2, en bij het hoofdstuk van besturing van een standaard servo motor geleerd dat de motor linksom en rechtsom kan bewegen door middel van pulsen van 1 tot 2 miliseconden. Dat is wel begrepen, maar toch vraag ik me af hoe dat werkt in die motor. Ik heb wel ervaring met step-motoren in repeaters van girokompassen, waar een zestal spoeltjes om en om bekrachtigd worden waarbij het magnetisch veld een magneetje ronddraait en daarmee het kompas, maar hoe werkt een motor met pulsen ??

Overigens vraag ik mij af of er onder U ook zijn die met producten van parallax werken.

met vriendelijke groeten,

Piet

Reply to
p.nieuwman
Loading thread data ...

"p.nieuwman" schreef in bericht news:46477593$0$7939$ snipped-for-privacy@news.kpnplanet.nl...

al

bij

veld

met

Die dingetjes uit de modelbesturing zijn servo-systeempjes en bevatten een motortje, een potmeter als standopnemer en een stukje elektronica. De aan de elektronica aan geboden impuls wordt vergeleken met een impuls die de elektronica zelf genereert. De zelf gegenereerde impulsbreedte hangt af van de stand van de potmeter. In de middenstand is die impuls 1,5mSec. Het verschil in impulsbreedte (tijd) van de aangeboden impuls en de zelfgegenereerde impuls doet het motortje draaien, en daarmee de potentiometer, tot beide impulsbreedte weer gelijk zijn.

Ik gebruik de BasicStamp-2 voor kleine eenmalige projectjes.

Hans

Reply to
JT van Es

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.