Lauterbach emulator

Hallo,

weten jullie of er voor deze Lauterbach emulator noch een probe tekoop is?

formatting link

Vincent

Reply to
Vincent de Groot
Loading thread data ...

Ziet er uit als een trace32-ice, en die hebben ze bij lauterbach ook nog steeds. Dus kijk eens rond op

formatting link
en bel een leverancier. Je zult overigens ook nog software nodig hebben.

--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)
Reply to
Stef

Ok ik ga ze proberen te bellen, dank voor de Info

Reply to
Vincent de Groot

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.