Eigenschappen van een varistor

Hallo,

De leverancier van mijn PLC-sturingen raade mij aan om een varistor parallel op de 220V voeding te zetten om storingen te voorkomen. Het type dewelke ik er op moet zetten is een DNR 14D391K zie ook

formatting link

Nu ken ik wel iets van elektroniche onderdelen, maar mijn kennis is eerder beperkt. Welke grafiek vertoond die varistor en wat zijn de precieze eigenschappen van zo'n ding ? Is dat te vergelijken met een zenerdiode ?

--Gilbert

Reply to
Gilbert
Loading thread data ...

Kijk hier eens...

formatting link
groet Manus.

Reply to
Manus

Wanneer de voeding niet teveel stroom trekt kun je ook een weerstand in serie met de voeding zetten waar achter je de Varistor plaatst (33 ohm 5 Watt of zoiets). Wanneer je overspanning krijgt zal de varistor kort sluiten en zal de weerstand doorbranden. Je PLC zal beter beveiligd zijn dan zonder die weerstand. P.s. als de weerstand een keer doorgebrand is moet je de varistor ook vervangen. Deze is dan meestal doorgeslagen en dus defect (je meet een kortsluiting).

--
Remove -- when u reply
Reply to
Ivo Vermeulen

Varistoren zijn zelfs slijtage-onderdelen. Na het absorberen van een bepaald ehoeveelheid energie - of dat nu in kleine beetjes is of in een grote klap - zijn ze stuk.

Thomas

Reply to
Zak

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.