Stand-alone AVR

Hejsa

I forbindelse med at jeg er ved at øge mine erfaringer med AVR-controlerne, skal jeg til at lave et print, hvor en AVR-controller skal sidde på. Jeg har et sted læst, at de ikke kan programmeres in-target, hvis ikke der er en clockfrekvens. Hvorfor kan de ikke benytte den interne oscillator her? Hvad gør man så i reel produktion?

--
Mvh.

Tomas
Reply to
Tomas .
Loading thread data ...

Du kan sagtens bruge den interne clock og bruge en in-circuit-brænder! Hvor har du læst det? Mon ikke du bare har misforstået hvad der stod?

Brian

Reply to
Brian Lund

Brian Lund skrev:

Tja... Jeg har et STK-500, hvor jeg i starten blot vil flytte ISP- kablet over på mit board (hvor jeg selvfølgelig også har et 6- polet ISP-stik). Men jeg synes at have læst et sted, at man skulle have et clocksignal på boardet for at kunne brænde AVR'en???

--
Mvh.

Tomas
Reply to
Tomas .

Du kan jo forsøke å flytte klokkesignalet fra STK500. Her i landet er det populært med såkallte "klokkestrenger".

HM

Reply to
Harald Mossige

Det skal man kun hvis fusebits'ene er sat til extern clock input. Ellers kan man fint prog'e på intern oscillator, eller extern hvis der er et krystal. Jeg har prøvet at komme til at fuse en om til ikke at bruge oscillatoren, men den externe indgang, mens den sad i et stand-alone board. Så måtte den over i STK-500'eren og reddes. :-)

--
Ulrik Smed
Aarhus, Denmark
Reply to
Ulrik Smed

Men er AVR'ernes fuse fra fabrikken sat til intern clock? Det bliver de da nødt til. Ellers kan man da ikke programmere rå controllere uden extern clock?!?

--
Mvh.

Tomas
Reply to
Tomas .

Alle dem jeg har rodet med, jeps. Men kig i databladet for den aktuelle avr...

Med venlig hilsen Preben

Reply to
Preben Bohn

OK - Takker

--
Mvh.

Tomas
Reply to
Tomas .

Jo, hvis bare der er et krystal på, og det er der jo hvis man vil køre med krystaloscillatoren. Der er 3 måder de kan clockes på, mener jeg. Den interne RC-oscillator (ingen krystel eller signal udefra påkrævet), den interne krystaloscillator som kræver eksternt krystal, og endelig med frakoblet oscillator som kræver man sender en clock ind udefra, på krystal indgangsbenet.

Men jo, de plejer af være presat til intern oscillator. Husk forresten at sætte CKOPT hvis du vil køre med høje krystalfrekvenser, ellers kører det meget ustabilt.

--
Ulrik Smed
Aarhus, Denmark
Reply to
Ulrik Smed

Klart klart. Men hvis jeg nu vil lave et print med en AVR, som jeg køber ved en hobbyelektronikforhandler el.lign. og ikke ønsker ekstern krystal, så skulle jeg jo gerne blot kunne montere den direkte på printet i uprogrammeret tilstand, sætte ISP'en på og påbegynde programmeringen uden krystal overhovedet.

Så bare skrive CKOPT = 1; under initialiseringen?

--
Mvh.

Tomas
Reply to
Tomas .

Jeps, det kan man også, de står vist altid til intern RC-oscillator fra fabrikken. Og JTAG er aktiveret også. Den skal man lige ta' fra også, ellers er der 4 portben der ikke virker, doh! Med mindre man bruger JTAG, selvfølgelig.

Nej, det er nogle fuses der skal sættes, enten i AVR-studio eller det script der prog'er. Men det er kun relevant med krystaloscillatoren, mener jeg.

--
Ulrik Smed
Aarhus, Denmark
Reply to
Ulrik Smed

Fint nok. Jeg kigger på det. Mit projekt bliver nok ikke p.t. så stort, at debug bliver nødvendigt vha jtag :-)

Jeg kigger på det. Takker mange gange for hjælpen!

--
Mvh.

Tomas
Reply to
Tomas .

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.