Spændingsbegrænsende voltage-follower

Kasper Grevsen skriver:

Det vil sige at du vil have DC værdien igennem ?

Hvad med operationsforstærker med +/-5 volts forsyning og rail-to-rail output koblet til 1x forstærkning ??

Klaus

--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen
Loading thread data ...

Hej Kasper!

Jeg er ikke helt sikker på, hvilke spændinger dui vil betagte som logisk høje og lave, men hvis det drejer sig om: Men hvis +15V svarer til høj og -15V svarer til lav: Hvad med at bruge en jordet collektor kobling (emitterfølger), bestående NPN-transistor, hvor collektoren forsynes med 5V, en formodstand på basisbenet (evt. en spændingsdeler) og en pulldown modstand fra emitterbenet og til stel?`

Hvorfor ikke gøre det simpelt og stabilt ved at holde til BJT'ere...

Hilsen Lars

Reply to
Lars T. Thomsen

Hvad med at klampe med et par dioder, en til 0 og en til +5 volt. En BAT81 har 0.4 volt ved 1mA.

Reply to
HKJ

Hej Kasper!

Ååh, nå ok!

Nix, kører un-biased og er nok ret ulinær. (duer kun til digitale signaler, eller med spændinger ca. over 6V).

Det umiddelbare gæt kunne være, at lave et maksimal-strømbegrænsnings kredsløb på udgangen og deraf måle spændingsfaldet over en modstand (evt. over et bufferkredsløb, der forsynes med 5V-forsyningen). Den maksimale strømbegrænsning bestemmes udfra, at den maksimal målbare spænding over modstanden aldrig overstiger 5V på udgangen. Holdes indgangspændingen under de 5V, så træder strømbegrænsningen ikke i kraft og der er direkte "hul" igennem, bliver indgangsspændingen negativ, så vil strømbegrænsnings-kredsløbet (pga. negativ forsyningsstrøm) ikke arbejde... Jeg ved bare ikke, om den er stabil nok... Sådan en konverter er vel dyr?! ;-)

Hilsen Lars

Reply to
Lars T. Thomsen

Kasper Grevsen skriver:

Nogle kan - ikke alle

Klaus

--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Det er lige hvad jeg mener.

Hvad mener du? Vær opmærksom på at dioderne allerede leder ved 0.2 volt når det er schottky dioder.

Det er ihvertfald en meget anvendt måde at beskytte indgange på.

Reply to
HKJ

Jeg plejer at dele modstanden i to, som vist her:

+5V o----|
Reply to
Ove Kjeldgaard

Hej gruppe,

til beskyttelse af et mikrokontrollerinterface har jeg behov for en spændingbegrænser, der kun tillader udgangen at svinge mellem 0 og 5 V selvom indgangen svinger mellem knap +/-15 V. Der skal ikke være forstærkning eller offset i kredsløbet.

Da det skal bruges sammen med allerede konstrueret udstyr har jeg ikke mulighed for at fjerne årsagen til det store udsving og kredsløbet skal helst bestå af så få dele som muligt.

En zenerdiode er desværre for ulineær så jeg forestiller mig noget med en operationsforstærker. Ethvert forslag modtages med glæde.

Venlig hilsen

Kasper Grevsen Skejby Sygehus

Reply to
Kasper Grevsen

Hej Klaus,

ja, det er en DC-værdi fra et sample-hold kredsløb, der er ustabilt, når der ikke samples. Har forsøgt med zener og seriemodstand, men den bløde afskærring og det fænomen, at spændingen stadig tillades at blive ned til -0.7V giver målefejl.

Kan en op-amp tåle at indgangen bliver højere end forsyningen? DA-konverteren på interfacet (PIC16F73) tror jeg ikke tåler negative spændinger. Vil helst holde den indenfor 0 - 5 V.

Jeg har kigget lidt på 'den ideelle diode' fx

formatting link
side 88. Ville noget tilsvarende kunne laves med zenerdioder? Vil det gøre afskæringen skarpere eller fjerner det kun offsettet?

-- Kasper

Reply to
Kasper Grevsen

5V,

Hej Lars,

tak for forslaget. Jeg beklager, hvis jeg ikke fik udtrykt mig korrekt. Der er tale om analoge målespændinger, der konverteres af en AD- konverter. Spændingen kan - grundet ustabilitet - svinge mellem

-15 V og +15 V. Konverteren brænder af ved spændinger udenfor

0 - 5 V.

Jeg ønsker følgende: indgang < 0 V giver udgang = 0 V

0 < indgang < 5 V giver udgang = indgang indgang > 5 V giver udgang = 5 V.

Jeg kan ikke helt gennemskue din opstilling - vil den virke som ovenfor beskrevet?

--
Hilsen Kasper
Reply to
Kasper Grevsen

signaler,

under

arbejde...

Konverteren sidder internt i en PIC16F73 så prisen er ikke så væsentlig, men vi har ikke personale, der kan skifte og genprogrammere mcu'en, når mit praktikophold er overstået. Udstyret skal bruges af læger *s* og anvendes i et MR-skannerrum. Har i øvrigt været ret interessant af hensyn til EMC-problematikken. Elektronikken er ret godt beskyttet for ikke at blive forstyrret af magnetfeltet omkring skanneren.

Jeg vil i første omgang arbejde videre med HKJs forslag og se om det er lineært nok ellers har jeg dit forslag i baghovedet.

Tak for rådene og godt nytår

--
Kasper
Reply to
Kasper Grevsen

Hej HKJ,

tak for forslaget, det vil jeg prøve. Skal lige være sikker på jeg har forstået dig ret.

På denne måde?

+5V o----|
Reply to
Kasper Grevsen

er

Dioderne kan sagtens holde til over 1 mA, så det er kun hvis kilden ikke må belastes med mere, at modstanden skal være større.

Reply to
HKJ

Meget dårlig ide, når dioden begynder at lede ved spændinger under 0.2 volt.

Reply to
HKJ

kun vil

Ok, men inputmodstanden skal da stadig være 10k for at strømmen i dioden er under 1 mA?

-- Kasper

Reply to
Kasper Grevsen

når

Jeg mener, at sætte en spændingdeler ind så første diode klamper til 4.6V så bliver intervallet -0.4 til 5 V.

-- Kasper

Reply to
Kasper Grevsen

Hvis jeg husker rigtig, så skal man helst ikke ret meget over 10 KOhm i samlet modstand på en PIC16 uC, hvis nøjagtigheden skal være nogenlunde.

Og som HKJ skriver, så er det kun hvis kilden ikke kan eller må levere over 1 mA at der er problemer med ca. 5 KOhm før "grov klipningen".

--
  Med venlig hilsen,    Ove Kjeldgaard,    nospam AT privat DOT dk
  Natur og Friluftsliv:
Reply to
Ove Kjeldgaard

Hej Kasper,

Tegner det lige om så det er lettere at se funktionen.

+--O +5V _|_ /_\ | In O--[10k]--*--O Out _|_ /_\ | +--O 0V

Out kan så blive fra 0V - et diodespændingsfald (fx. -0V4) til +5V + et diodespændingsfald (fx. 5V4)

Det vil være mere _symmetriskt_ end en zener (især med udmålte dioder).

Lineariteten i området 0..5V burde ikke påvirkes synderligt ved impedanser i den størrelsesorden du bruger undtagen måske ved meget lave spændinger (afhængig af A/D-C'ens bitbredde). Hvis det bliver et problem kan du bruge FET-transistorer i stedet for dioder, så kan du opnå en lækstrøm i pA-området (mod alm. dioders nA).

--
Venlig hilsen,
Søren
 Click to see the full signature
Reply to
Søren

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.