power down af I2C bus

Hej,

Jeg har kigget manualer og specifikationer gennem, men jeg kan ikke finde det, jeg leder efter:

Hvis man har en I2C bus med et antal enheder på, er det så muligt at slukke for en eller flere (spare strøm og undgå adressekonflikter), uden at de slukkede enheder kvæler kommunikationen??

Jeg kan se, at der specificeres open drain/collector for driveren på bussen, men da en kreds jo osse lytter med er der en indgang med i spillet. Er der beskyttelses dioder indbygget i dem, er det "tilfældigt" eller har jeg overset en spec, der siger at det må der ikke være??

Bo //

Reply to
Bo Bjerre
Loading thread data ...

"Bo Bjerre" skrev i en meddelelse news:4f1c3d70$0$294$ snipped-for-privacy@news.sunsite.dk...

Nogen Philips I2C kredse har i hvert fald beskyttelses dioder på alle I/O-pins til GND og Vcc. Jeg ved dog ikke om det er en generel ESD-beskyttelse, der altid anvendes.

Reply to
Allan Soerensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.