Medion TV problemer med at tænde

Jeg har et Medion LCD TV 32" af typen MD 30325 DK A. Det har periodiske problemer ved opstart. Lyden kommer godt nok, men billedet kommer ikke altid. Man skal slukke og t=E6nde nogen gange, inden der kommer billede p=E5. Er der nogen lytter i en power supply, jeg skal kigge n=E6rmere p=E5? Hilsen Poul

Reply to
Poul Jensen
Loading thread data ...

Ja.

Reply to
Per Jensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.