Hjælp til en spændingsdeler.

Jeg har en forsyningsspænding på 15 V og en temperaturfølsom modstand som kun kan klare en vis effekt. Jeg har lavet en spændingsdeler således at der kun ligger max 2 Volt over den temperatur-følsomme modstand, men strømmen som løber gennem denne modstand er for høj. Hvordan er det muligt at begrænse strømmen gennem modstanden ? Kan man bruge en strøm-regulator eller hvordan?

Jens

Reply to
Jens Hansen
Loading thread data ...

sænk spændingen ellers falder strømmen ikke ( Ohm du ved ...)

/carsten

Reply to
Carsten Holck

Hej Jens,

Hvor stor er modstanden i den temperaturfølsomme modstand ved stuetemperatur ?

Jo lavere spænding jo bedre, gerne så lav at modstanden skal ind i en målebro for at aflæses, da selvopvarmning giver målefejl.

--
Venlig hilsen,
Søren
 Click to see the full signature
Reply to
Søren

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.