Ford radio cass aux diy ?

Pozdrav, nakon Goooglanja moguæeg rje¹enja kako se prikopèati sa deal extreme mp3 modulom na auto-radio, odluèio sam se za spajanje izlaza playera na ¾ice glave kazetofona. I¹ao sam preko malih kondenzatora 100nf (oznaèeni sa 103). Sve je oklopljeni kabel, radio bruji/oscilira , mo¾da jer je prejak signa l? Smanjenje na playeru ne smanjuje brum. .Kabeli su relativno dugi mo¾da dva metra ali oklopljeni .Ima li netko iskustva sa ovim.Radio je od Forda Focusa RDS4000 . Kako je do¾ivio opse¾nu dekapitaciju adapter kazeta ne dolazi u obzir a i probao sam je jedva se èuje.Umjesto mikro sklopke koju aktivira kazeta stavio sam vanjski prekidaè i radio uredno ode u tape-mod. Da li bi otpornici u seriji umjesto kondenzatora bili dobro rje¹enje.Mo¾da bitno kraæenje kabela ? Audio procesor mu je 700

16SE iliti TDA7460N .Na ovom chipu su ulazi cass R i L pinovi 1&2. Svaka pomoæ je dobro do¹la,Pozz
Reply to
sasabcp
Loading thread data ...
1&2. Svaka pomoæ je dobro do¹la,Pozz

------- Gdje je to spojeno/instalirano, kako se napajaju radio i modul?

Reply to
vaso

Dana petak, 4. listopada 2013. 12:01:19 UTC+2, korisnik vaso napisao je:

snipped-for-privacy@googlegroups.com...

alextreme mp3 modulom

e

).

nal?

od

0016SE iliti TDA7460N .Na ovom chipu su ulazi cass R i L pinovi

Auto-radio 4000RDS, radio normalno preko svog konektora 12+ , IGN i GND da kle standardno.

formatting link
Modul je ovaj,
formatting link
Na radiju sam stavio sklopku koja preklapa mikroswitch koji inaèe preklop i kazeta kad se stavi i tako prelazim na tape mod. A modul sad eksperimenta lno napajam preko 9v baterije.Inaèe bi stavio na IGN tak0o da se upali sa kontaktom. Predpostavljam da je ulazni signal sa audio glave po defaultu n izak pa on prolazi kroz neko predpojaèalo ,sad sam mu ja tu dostavio jak signal (mada ide preko dva kondenzatora).Opcija mi spojit na ploèu na pin ove 1 i 2 TDA7460N. ili na 3 i 4 to su cdin L i R.Samo ne znam ¹ta se do godi kad radio ode u tape mod da li prepoznaje pinove 3 i 4 kao input.Da li treba direktno doæ na te no¾ice ili preko nekog kondenzatora.

Reply to
sasabcp

Glava daje vrlo slab (

Reply to
megamusic

A kako si spojio taj kabel? Naime, ako je glava 'plivajuæa' i oklop koaksijalca 'glumi' antenu koja skuplja razne smetnje, a predpojaèalo to pojaèa?

Reply to
vaso

u koja =

Ukinio sam glavu i kabel koji vodi od decka ka motherboardu i zalemio =

direkt na mali bakelitni konektor koji se kop=C4=8Da na mati=C4=8Dnu.

-- =

Kori=C5=A1tenje Opera klijenta za e-po=C5=A1tu:

formatting link
l/

Reply to
Ss¹a

Autoradio ima samo tape

-- =

Kori=C5=A1tenje Opera klijenta za e-po=C5=A1tu:

formatting link
l/

Reply to
Ss¹a

kondenzatori 103 su 10nF a ne 100nF :-) bruji ti zato jer si signal spojio na ulaz pretpojacala za glavu... pronadji izlaz tog pretpojacala tj ulaz na NF pojacalo, odspoji pretpojacalo glave i trebalo bi biti u redu...

pozdrav

Reply to
Fastah

Dana petak, 4. listopada 2013. 19:17:27 UTC+2, korisnik Fastah napisao je:

alextreme

e

).

nal?

od

0016SE

dji

i

Onda pin 1 i 2 od TDA7460N dreto i prerezat dolaznu ¹tampu do tih pinova?

Reply to
sasabcp

Onda pin 1 i 2 od TDA7460N dreto i prerezat dolaznu ¹tampu do tih pinova?

da, preko 100nF (104)

pozdrav

Reply to
Fastah

Evo photo =C5=A1tampe.

formatting link

Reply to
Ss¹a

Dana Fri, 04 Oct 2013 20:44:27 +0200, Fastah =

napisao/napisala je:

TNX

-- =

Kori=C5=A1tenje Opera klijenta za e-po=C5=A1tu:

formatting link
l/

Reply to
Ss¹a

pinova?

Sve je vrlo tanko i osjetljivo. Mo=C5=BEe li 100nf na strani kabela play= era i =

=C5=A1irmovi na najbli=C5=BEe ku=C4=8Di=C5=A1te u radiju ?

-- =

Kori=C5=A1tenje Opera klijenta za e-po=C5=A1tu:

formatting link
l/

Reply to
Ss¹a

Sve je vrlo tanko i osjetljivo. Mo¾e li 100nf na strani kabela playera i ¹irmovi na najbli¾e kuèi¹te u radiju ?

kondenzatore sto blize ulazima na chipu... uzmi neke manje kondenzatore ili smd

pozdrav

--
Kori¹tenje Opera klijenta za e-po¹tu: http://www.opera.com/mail/
Reply to
Fastah

Spojio i radi mraaaak dobro, 104-rke su i=C5=A1le na mp3 player , zvuk j= e =

predobar ima daljinski i stavit =C4=87u ga iznad retrovizora .Prokopat k= arton =

na grbi kraj plafonjere. Jo=C5=A1 samo 7805 da ipak ne vozi na 12v. Hva= la =

ekipi na pomo=C4=87i.

Reply to
Ss¹a

Hm, u probnim okolnostima je radilo super. Uzev=C5=A1i u obzir da je nap= ajanje =

bilo 9V baterija. =C4=8Cak sam koaxe audio signala upreo samo provizorno= . Danas =

sam napravio hard wiring i imam neke =C4=8Dudne =C5=A1umove iz zvu=C4=8D= nika .Napajanje =

sam ipak izveo bez 78xx jer na modulu pi=C5=A1e 12v. Kako sam se spojio = na =C5=BEice =

radijskog konektora odnosno 12v sa kontakt brave i minusa, pomislio sam = da =

problem ide preko 12v napajanja. Trebao bi sutra opet to napojit na =

bateriju pa ako je razlog to ,kako filtrirat napajanje? Pozz

Reply to
Ss¹a

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.