dali se neko ku¾i

dali se neko ku¾i u elektroniku skutera zani ma me: po¹to skuteri imaju ogranièen broj okretaja na 10000rpm, dali se mo¾e to kako dignuti, osim kupovanjem drugog paljenja i bobine

Reply to
Mi¹ko
Loading thread data ...

Mislim da ne. Trebat æe¹ staviti novi CDI. Ali za¹to misli¹ podizati okretaje? Ima¹ kit, ako da, koji? Ako ima¹ neki èelièni (tzv. giza, gus) ili MHR replicu ne ispalti ti se mijenjati CDI jer neèe¹ ni¹ta postiæi sa tim. To se jedino mijenja kada ima¹ neki race kit tipa MHR team, Polini evolution i drugi.

Reply to
EnigmA

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.