STM32 - nie działa I2S ?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Witajcie.

Mam sobie STM32F103VCT6. Zachciało mi się zrobić układ, w którym interfejs
audio mikrokontrolera będzie pracował w trybie:
slave transmitter,
packet frame 32-bit,
data format 16-bit (extended) lub 24-bit,
right justified.

Niestety paczki danych wyjściowych wpadają losowo w stosunku do sygnału word
select za każdym uruchomieniem programu lub chwilowego zaniku bitclock. Bity
danych trzymają się jedynie zegara. Wygląda to tak, jakby interfejs SPI/I2S
olewał sygnał WS tylko odliczał sobie takty zegara (po 32 cykle). Tak samo
jest dla SPI2 jak i SPI3. Master transmitter działa jak powinien.

Czy ktoś przerabiał ten temat? Nie wiem, czy coś źle konfiguruję, czy procek
zwalony, a może kompilator. Opierałem się o przykłady z ST.

Oto kawałki konfigurujące sam interfejs. Jeśli ktoś chce mogę podesłać cały
kod testowy. Używam pakietu Raisonance v.7.

main()
 ...
GPIO_Configuration();
/* INICJALIZACJA I2S */
  I2S_InitStructure.I2S_Standard = I2S_Standard_LSB;    // right justified
  I2S_InitStructure.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_16bextended;  //16-bit
in 32-bit packets
  I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Disable;
  I2S_InitStructure.I2S_AudioFreq = I2S_AudioFreq_48k;
  I2S_InitStructure.I2S_CPOL = I2S_CPOL_Low;

  /* I2S2 configuration */
  I2S_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_MasterTx;
  I2S_Init(SPI2, &I2S_InitStructure);

  /* I2S3 configuration */
  I2S_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_SlaveTx;
  I2S_Init(SPI3, &I2S_InitStructure);

  /* Enable the I2S2 RxNE interrupt */
  SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE, ENABLE);

  /* Enable the I2S3 RxNE interrupt */
  SPI_I2S_ITConfig(SPI3, SPI_I2S_IT_TXE, ENABLE);

  /* Enable the I2S2 */
  I2S_Cmd(SPI2, ENABLE);

  /* Enable the I2S3 */
  I2S_Cmd(SPI3, ENABLE);

  while(1);

void GPIO_Configuration(void)
...
/* INICJALIZACJA GPIO */
  /* Disable the JTAG interface and enable the SWJ interface */
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

  /* Configure SPI2 pins: CK, WS and SD ---------------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

  /* Configure SPI3 pins: CK and SD ------------------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;                // CK - wejście
na 'siłę'
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

  /* Configure SPI3 pins: WS -------------------------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;                // WS - wejście
na 'siłę'
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
....

MichałSite Timeline