Switch tab i en MOSFET

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Jeg sidder lige og prøver at regne mit tab ud således jeg kan dimensionere
min køleprofil. Men jeg er blevet lidt forvirret.

Når mosfeten er tændt er der et on tab der hedder Pon= (Iload^2 * Ron) +
(Vout/Vin)

Så er der tabet når den tænder og slukker, det er så her kæden hopper lidt
for mig, for de fleste formler vil gerne have den tid det tager at tænde og
slukke(t_rise, t_fall), det er i og for sig også fint nok hvis disse værdi
haves, de oplyses godt nok i de fleste databldem, men man skal da være mere
end heldig hvis de lige er oplyst for de spændinger, strømme og frekvenser
man selv køre med. Men tiderne kan vel ledes tilbage til den energi(total
gate charge) det kræver at tænde den og hvor hurtig ens kontroller kan sinke
en given strøm?. Jeg har så fundet en formel der hedder: PDsw=
(Crss*Vin^2*f*Iload)/Igate.
Har jeg fat i noget af det rigtige eller er det helt uforståeligt det jeg
skriver.

Mvh
Nikolaj VestergaardRe: Switch tab i en MOSFET
Quoted text here. Click to load it

Prøv at se lidt på:
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscelPowerMOS.html

Re: Switch tab i en MOSFET
Hejsa,

Quoted text here. Click to load it

OK, så vil jeg gøre forvirringen total...;->

Quoted text here. Click to load it

Der mangler et eller andet her. Forholdet Vout/Vin giver ikke en effekt (W).
Desuden er Ron (voldsomt) afhængig af junctiontemperaturen - og den er jo
bestemt af din køleprofil.


Quoted text here. Click to load it

Gatecharge giver ingen informationer om energitab i kanalen ved
switch-on/switch-off. Den letteste måde af finde energien er nok ved
anvendelse af scope, og måle Vds, Id i tilstandsskiftene. Heraf kan du
beregne energierne Eon og Eoff. Med det samme gatedriverkredsløb ændres Eon
og Eoff som funktion af junctiontemperaturen.

Quoted text here. Click to load it

Du har fat i det rigtige....


/ClausRe: Switch tab i en MOSFET

Quoted text here. Click to load it

huh? A^2*ohm giver så vidt jeg ved W :)

Quoted text here. Click to load it

Det er klart men man designer jo ud fra at ens FET højst må blive x antal
grader højere end omgivelserne, og så finder en profil der kan aflede den
mængde watt der nu er brug for.


Quoted text here. Click to load it

Det er selvf en måde at gøre det på, men vil nu gøre et forsøg på den
besværlige og beregne det :)

Quoted text here. Click to load it

Det var da heldigt

Mvh
NikolajRe: Switch tab i en MOSFET
Hejsa,

Quoted text here. Click to load it

Ja, korrekt, men du tillægger forholdet (Vout/Vin). Dette har ikke enheden
[W]

Quoted text here. Click to load it

Du designer formodentlig udfra _junctiontemperaturen_??
Du kan vælge at bruge en 'lille' køleprofil, der kan holde
junctiontemperaturen indenfor spec. Modsvarende kan du vælge en 'stor'
køleprofil, der forlænger MOSTFETTENs levetid. Du vil afsætte mest effekt på
den 'lille' køleprofil på grund af positiv kooefficient på Rdson.

Quoted text here. Click to load it

OK, vær konserativ når du beregner....


/CRe: Switch tab i en MOSFET

Quoted text here. Click to load it

Det er jo Duty cycle som den max behøver at køre med for at levere det givne
output


Quoted text here. Click to load it

Har fundet denne artikel som ser ud til at være ok at få et fingerpeg om
hvad der sker
http://www.national.com/appinfo/power/files/flyaback-cont2000-5000-new.pdf

Mvh
NikolajRe: Switch tab i en MOSFET
Hejsa,

Quoted text here. Click to load it

Du lægger æbler og bananer sammen, for at få appelsiner ud af det. Du ligger
en effekt [W] sammen med en duty-cycle [-]. Hvilken enhed får resultatet af
denne summation??Re: Switch tab i en MOSFET
Quoted text here. Click to load it

....
....

Du har to tab i MOSFET'en. Det ene er tabet, når den leder og det har Du
fat i. R*I^2

Det andet er det tab, der opstår under skiftet. Hvis skiftet tager lang
tid, eller sker ofte, kommer der et bidrag fra den del hvor U og I
over/i transistoren er store. Hvert skift giaver anledning til et antal
joule, og det ganger man med frekvensen, så kommer resultatet i watt.
Min erfaring er at man skal sikre at transistoren skifter hurtigt, og da
gaten er kapacitiv og ikke trækker statisk strøm handler det om at
tilføre/fjerne gateladningen hurtigt. En stor transistor kan (lidt
primitivt) omregnes til en kapacitet op mårks 50nF. Skal du skivfte
spændingen over 50nF fra f.x. 0 til 15V på måske 50ns, kræver det en
driver, der kan levere mange Amp i skifteøjeblikket. -Det er derfor en
god gatedriver til en mosfet kan levere 5-10 amp...

Bo //

Re: Switch tab i en MOSFET
Quoted text here. Click to load it

glemte naturligvis at tilføje at dette tab KUN findes så længe den er
"tændt". Når den er afbrudt et der jo ikke noget tab :-)

Bo //

Re: Switch tab i en MOSFET
Hejsa,Quoted text here. Click to load it

Nmneajh,

Hvis junction er 150 degC, har du da en passende lækstrøm...;->


/CSite Timeline