AC Motor model

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Jeg har prøvet at finde information om AC Motoren og dens virkemåde på
nettet, men kan intet finde.

Jeg har brug for at kunne specificere modellen a'la:


       R_s      X_s              R_r      X_r
-----/\/\/\---()()()-----------/\/\/\---()()()-----
                          |                        |
                          |                        |
                       -------                     |
                       |     |                     \
                       \    ( )                    /  R_l = (s-1)/s * R_r
                  R_3  /    ( ) X_3                \
                       \    ( )                    /
                       |     |                     |
                       -------                     |
                          |                        |
---------------------------------------------------

(ovenstående model skulle være i overensstemmelse med IEEE)


og derfor kendskab til alt fra effekt og belastningens påvirkning af slip.

Alle gode links (og evt. forslag til LET FORSTÅELIG litteratur omkring
emnet) er mere end bare velkomne.


Mvh / Preben

Re: AC Motor model
Hej Preben

Det diagram, du har tegnet, svarer til en asynkronmaskine (på engelsk
Induction machine hvis du vil søge på nettet). Normalt plejer man vist
at have omvendt fortegn på slippet, så du har positivt slip, når du
kører undersynkront.

På denne side kan du finde nogle informationer:
http://www.ece.ualberta.ca/~knight/ee332/induction/i_main.html

Du kan jo spørge, hvis der er noget mere konkret, du vil vide.

Mvh. Torsten Lund


Preben wrote:
Quoted text here. Click to load it

Re: AC Motor model
Hej igen

Quoted text here. Click to load it

Ja okay - det er nok bare mig der har været glemsom og skrevet forkert ;-)

Quoted text here. Click to load it

Tak, den ser ud til at være indholdsrig. Nok det jeg søgte - må se at få
det læst snarest.


Quoted text here. Click to load it

Mange tak - ideer er meget velkomne!
Problemet er modellering, og består i at modellere et system bestående
af følgende:

En asynkron AC-motor skal drive en pumpe. Pumpen "suger" vand fra et kar
og pumper det igennem et rør over i et "andet" (i dette tilfælde det
samme) kar. Den asynkrone motor styres af en færdig frekvensomformer.

Problemet er at der skal opstilles en model af dette system - en samlet
model.
Det jeg havde tænkt mig var at opstille en model af AC-motoren til at
starte med for at få et udtryk for effekten som motoren leverer til pumpen.
Pumpen kunne således modelleres og herefter kunne regnes effekten fra
pumpen til vandet.

Problemet er at jeg aldrig rigtig har lært modellering på andet end
basis-niveau og skal altså nu have opstillet en "efter min mening" ret
kompleks model af et system hvor minimum kendskab til motorer, pumper og
frekvensomformere haves.

Alle ideer til hvordan dette problem bør gribes an er meget velkomne.
Motorkonstanter for modellen kan skaffes - derfor tænktes at det var
lettest at starte med denne.

Hvis vi antager at der er en kendt fast belastning af motoren (og
udelader at tænke på pumpen) hvordan ville du/I så gribe problemet an
med overgang fra frekvensomformer til AC-motor!Med venlig hilsen

Preben Holm

Re: AC Motor model
Hej igen Preben

Med dit erstatningskredsløb har du stadig fat i den rigtige ende, det skal
bare omformes.
Forestil dig en landevej kun med afkørsler, hver afkørsel representere et
tab eller effektudtag (akslen). Landevejen er den tilførte effekt.
Afkørslerne er fe-  og cu-tab, leje og luft, nogle er belastningsafhængie
andre er konstanter. Den samme motor kan bygges med meget jern
og lidt kobber eller omvendt.
Du skal vide at disse udregninger kun gælder for sinusformet spænding
(veldefineret). Når du indføre en konverter til regulering, indføre du
regne problemer idet effekten (kurven) er PWM moduleret (Puls Wide
Moduleret), altså ikke sand sinus. Måske kan man indføre en formfaktor?

MVH SørenRe: AC Motor model

Quoted text here. Click to load it


Denne application note beskriver problemstillingen
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00887a.pdf

Nu er en model jo et vidt begreb. Det første, man skal gøre sig klart,
er hvilket output, man ønsker at få fra modellen. Er det f.eks
vandstanden i et stort kar eller det momentane strømtræk fra inverteren,
du vil beregne?
Tidskonstanten for at ændre momentet i en asynkronmaskine med en
frekvensomformer burde ligge i størrelsesordnen nogle milisekunder (alt
efter hvilken type, der anvendes). Så hvis resten af systemet har
væsentligt længere tidskonstanter, kan  du antage en statisk sammenhæng
mellem styresignalet og asynkronmaskinens drejningsmoment.
Ved lave omløbstal begrænses drejningsmomentet hovedsageligt af den
strøm, som frekvensomformeren kan levere. Dvs., at du har et konstant
drejningsmoment og dermed en effekt, der stiger lineært med omløbstallet.
Ved middelhøje omløbstal er det frekvensomformerens effekt, der er den
begrænsende faktor, dvs., at drejningsmomentet aftager med 1/n.

Ved høje omløbstal er frekvensomformerens spænding, den begrænsende
faktor. Dvs. at drejningsmomentet aftager med 1/n² og at effekten
aftager med 1/n. Jeg kunne dog forestille mig, at man ville dimensionere
en pumpe, så man ikke arbejder i det sidste område.

Den mekaniske effekt, som motoren yder, er den effekt, der afsættes i
den virtuelle modstand, R_l, i dit diagram. Du kan derfor beregne en
stationær effektkurve under hensyntagen til strøm, effekt og evt.
spændingsgrænser.

God fornøjelse med det.

Re: AC Motor model
Hej Preben
På Teknisk Bibliotek kan du i en publikation der heder
"Enfasede asynkrone maskiner" K. Møller Jacobsen: Elektriske maskiner
(tillæg)
Den er meget langhåret, og viser at enfaset transformer og motor er en og
samme udregning.
Erstatningsdiagrammet du har tegnet ligner til forvæksling en transformer,
hvor sekundær er henført til primær.
MVH SørenRe: AC Motor model


Quoted text here. Click to load it

Det er den almindeligt accepterede model af en trefaset
kortslutningsmotor.

Quoted text here. Click to load it

Vi har netop afsluttet emnet her på 3 semester af
maskinmesteruddannelsen.
og vores lærebog er den bedste jeg endnu har set om emnet.
Den hedder: Elektroteknik bind 3: Elektriske maskiner.
den er fra Bogfondens Forlag.
ISBN: 87-7463-278-7
Jeg har en af dem for meget, pga fejlkøb :o)

MEN.... Den model er faktisk ikke særligt interessant med
mindre man er interesseret i ting som:  Statorstrøm, rotorstrøm,
og akseleffekt i sammenhæng.

Skriv lidt mere om hvad du har brug for at vide, så skal jeg
se hvad jeg kan finde til dig.

hygge,
Basse

Site Timeline