yamaha + nokia

HEJ !

är det nån här som har en yamaha DSP AX-620 och en Nokia 212T och lyckat få yamahafjärren att styra nokian ?

eller finns det nån bättre universalfjärr än yamahan som man kan styra allt med ?

tack på förhand

Magnus

Reply to
Magnus
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.