Vad tar blixten för vägar?

Vad tar blixten f=F6r v=E4gar egentligen? Ig=E5r gick telefonsladden upp = i r=F6k med en dj.. sm=E4ll. Den =E4r tr=E5dl=F6s d=E4r allts=E5 basenheten =E4r kopp= lad till b=E5de n=E4tet och telejacket. N=E4tadaptern fungerar inte l=E4ngre. Vi fick ett =F6vers= lag mellan ett annat telejack och kylen (ca 5 cm mellan). 5 st jordfelsbrytare gick = plus en l=E5genergilampa. Hos grannen gick n=E5gra s=E4kringar. Hans telejack = funkar dock vilket v=E5rt inte g=F6r. V=E5ra tr=E5dar g=E5r i samma kabel under v=E4g= en. Vad jag kan se s=E5 =E4r inte v=E5r teleledning =E5skskyddad.

Det mesta tyder p=E5 att blixten gick in i elledningarna. Men varf=F6r sm= all d=E5 telefonsladden? Jag ser inga synliga skador p=E5 telefonledningen fr=E5n = underjorden upp till jacket. Kan det ha varit =F6verslaget till kylen? Den har stora br=E4nnm=E4rken.

Bosse

Reply to
Bo Siltberg
Loading thread data ...

Alla teleledningar är åskskyddade lite här å där längs sträckan mellan stationen och abbonenten. I telestationen sitter (ska) det åskskydd på utgående kablar (alla även dom oanvända). I dom flesta delningspungter sitter det åskskydd. Om ledningen är lång så finns det sektioneringar med åskskydd, sektioneringarna är bl.a. till för att underlätta felsökning. I utgreningen (mellan kabelnätet och spridningsnätet så brukar det sitta åskskydd). Spridningsnätet kan vara mellan 5 meter och flera kilometer. (jag har ca 7 meter (kabelväg, 2m "raka spåret") till "min" spridningspungkt (teleslitsen i trapphuset).

Jag tippar på att blixten kom genom teleledningen.

Blixten tar lättaste vägen till "jord" eller "nolla". Jag har sett anslutningssladdar som har varit sönderbrända flera decimeter. Har även sett telejack som har suttit 1 dm ifrån eluttag där båda höljerna har varit totalt svarta på insidan och ganska mörka på utsidan, även väggen mellan har varit väldigt mörk, t.o.m. brändskadad.

--
/
Demmpa
Reply to
Demmpa

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.