Findes det??

Hej!

Findes der ikke en eller anden online tjeneste, der, i stil med siderne bag i et databladskatalog, giver en mulighed for at lave en "erstatnings-søgning"? Kan ikke lige komme på det korrekte udtryk for det, men altså en mulighed for fx. at finde en erstatning for en MAX483 indenfor et andet mærke eller tilsvarende produkter fra samme producent??

Derudover kniber det såmænd bare med at finde en forhandler herhjemme, som har lige netop dén kreds som jeg gerne vil have fat i.... Hvis ikke det er til at få fat i, kunne det jo være rart at kunne finde et alternativ forholdsvis nemt. :-)

HT

Reply to
HT
Loading thread data ...

Hvilken kreds ?

Klaus

Reply to
Klaus D. Mikkelsen

"Klaus D. Mikkelsen" skrev i en meddelelse news:3f55c533$0$48887$ snipped-for-privacy@dtext02.news.tele.dk...

som

MAX4141 Oprindeligt startede jeg med en TDA8540 fra Philips, men den gik jeg fra igen, bl.a. fordi jeg ikke kunne finde nogen der solgte dem herhjemme. Men jeg er stadig på udviklingsstadiet af mit produkt, så jeg ved endnu ikke præcist hvad jeg skal bruge og hvor meget. Jeg undersøger blot markedet.... ;-)

HT

Reply to
HT

ikke

markedet....

Gratis sample hos

formatting link

formatting link

--
mvh/rg. Christian
Reply to
Christian B. Andresen

formatting link

ikke

markedet....

Okay Maxim har eget dansk salgskontor...

Klaus

Reply to
Klaus D. Mikkelsen

-og Arrow er forhandler af komponenterne

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.