Picprogrammerare från Kjell

Vad tror ni om denna?

formatting link

Reply to
Fredrik Östman
Loading thread data ...

klart överkommligt om man vill börja med PIC-programering

när man har kommit så lång att man börja 'få saker att fungera' så finns det mycket programvaror på 'nätet'

Dock själv skulle jag snarast möjligt försöka hitta en c-compilator för PIC.

dock - köp hem mer än 1 PIC-mcu då man förr eller senar vänder fel och bränner kretsen eller böjer av pinnar när dom skall i och ur trilskande hållare

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.