Infraröd fotoutlösare

Jag har försökt få tag (i byggsats eller färdig) en infraröd utlösare för stillbildsfoto. Alltså typen - djur/fågel/insekt/elefant bryter ljusstråle och bilden tas. Ska vara mobil och drivas (helst) med så lite i batteriväg som möjligt.

För några år (ganska många?) sedan fanns annonser om färdigbyggda dito i fototidningarna, men har inte hittat något lämpligt på senaste tiden.

(Jag vet att den här frågan borde vara i foto-newsgroups, men jag har provat där och inte fått något svar. Därför min postning hit också)

------------------------------------------------------------ Roger snipped-for-privacy@tele2.se

Reply to
Roger
Loading thread data ...

vad är det till för kamera?

det finns en bra störningskyddad optoswitch i elfa som kanske passar hur långt avstånd ska det klara?

är det bara en meter eller två har jag beg industrivarianter liggandes
Reply to
Hannu Kandelberg

Kolla den här länken så hittar du det du söker

formatting link
Berra "Roger" skrev i meddelandet news:MwAOb.3536$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

provat

Reply to
Bertil Berg

Tack för ditt svar, men detta företag har inte några sådana produkter. De säljer slavblixtar, men det är något helt annat.

//Roger

"Bertil Berg" skrev i meddelandet news:IxNOb.45337$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net... | Kolla den här länken så hittar du det du söker |

formatting link
| Berra | "Roger" skrev i meddelandet | news:MwAOb.3536$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net... | > Jag har försökt få tag (i byggsats eller färdig) en infraröd utlösare för | > stillbildsfoto. Alltså typen - djur/fågel/insekt/elefant bryter ljusstråle | > och bilden tas. Ska vara mobil och drivas (helst) med så lite i batteriväg | > som möjligt. | >

| > För några år (ganska många?) sedan fanns annonser om färdigbyggda dito i | > fototidningarna, men har inte hittat något lämpligt på senaste tiden. | >

| > (Jag vet att den här frågan borde vara i foto-newsgroups, men jag har | provat | > där och inte fått något svar. Därför min postning hit också) | >

| > ------------------------------------------------------------ | > Roger | > snipped-for-privacy@tele2.se | >

| >

| |

Reply to
RogerZ

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.