El-kabel rätt mellan hus och verkstad?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej!

Sitter här i vårt relativt nyinköpta hus. Kollade på hur de tidigare ägarna
dragit elkabel mellan huvudhuset och en verkstad. Kabeln är förlagd i mark,
cirka 20 meter.

Tydligen så har verkstadshuset en egen uppsättning säkringar i husets
elskåp. Varje fas har en säkring.
Kabeln mellan huset och verkstaden är en fyrledare, de tre faserna + nolla
samt en skärm som verkar vara kopplad till skyddsjord.

Hrm, är detta korrekt gjort? Vi har tidigare hittat direkt livsfarliga
kopplingar.


Tackar

AntonRe: El-kabel rätt mellan hus och verkst ad?
Quoted text here. Click to load it
kan du läsa på kabeln och se vad som är stämplat på den
står det något liknande 4*16/16 så är kabeln i sej OK,
sedan om manteln är inkopplad på skyddsjorden i båda
ändarna och den ena parten är inkopplad till nollan så
är det OK.

--
/
Demmpa

Följdfråga samt extra koll i verkstaden
Tackar!

So far so...

Menar du om manteln är kopplad till nollan i husets elskåp? Svar, indirekt.
Manteln är kopplad till skyddsjordskena som i sin tur är kopplad med
nollskena med annan kabel i skåpet.

Kollade nu hur det är kopplat i verkstaden. Fann ett litet elskåp med
säkringar i verkstaden. Verkar som om några trefasuttag (i vägg) samt
takbelysning och vägguttag (220V) är avsäkrade. Fann även en
trefas-jordfelsbrytare i verkstaden.

Kollade hur nolla och skyddsjord är kopplade i verkstad och hus:

Huset - huvudelcentral:  manteln kopplad till huvudcentralens skyddsjord.
Markkabelns blå ledare kopplad till huset (huvud)centralens nollskena.

Verkstaden - undercentral: elnätet här kopplar i undercentralen ihop
nollskena och skyddsjordskena. Markkabelns blå ledare samt mantel är
kopplade undercentralens skyddsjordskena.

Är detta korrekt?

Med vänlig hälsning

Anton

Quoted text here. Click to load it
ägarna
Quoted text here. Click to load it
mark,
nollaRe: Följdfråga samt extra koll i verkstaden
On Sun, 27 Jun 2004 20:14:43 GMT, in swnet.teknik.elektronik, "Anton"

Quoted text here. Click to load it

Låter normalt kopplat för att vara ett huvudskåp...

Quoted text here. Click to load it

Det finns kablar som har skyddsjord i manteln, så det kan vara ok.

Quoted text here. Click to load it

Men detta låter mysko, om jag nu tolkar dig rätt. Menar du att jord
och nolla går ihop igen ute i verkstaden? Det tror jag är fel. Har
nolla och jord väl splittats upp får dom inte gå ihop igen, såvitt jag
vet... (Jag är ingen utbildad elektriker.)

--
May all spammers die in horrible pains!

Re: Följdfråga samt extra koll i ve rkstaden
Quoted text here. Click to load it
instämmer med föregående talare

Quoted text here. Click to load it
instämmer med föregående talare

Quoted text here. Click to load it
Peter du har rätt,
ett fem-ledarsystem får aldrig bli ett fyr-ledarsystem.

Anton:
Var sitter jordfelsbrytaren?
Täcker den bara tre-fasuttaget? isf så skulle jag låta
en elektriker koppla om så att den tar hela verkstaden.
Om den sitter så att den täcker hela verkstaden så ska
markkabelns nolla gå direkt in i jordfelsbrytaren.

Men precis som Roland skriver så är det bästa du kan göra
är att låta någon behörig elektriker titta igenom all el.

--
/
Demmpa

Re: Följdfråga samt extra koll i verkstaden
Tackar för hjälpen!!!


Blir nog en elektriker, hrm. Vi bort så taskigt så det blir nog inte
billigt.... Men livet kan nog vara värt pengarna.....


AntonRe: Följdfråga samt extra koll i ve rkstaden
Quoted text here. Click to load it
Ring runt till olika elfirmor och fråga om dom tar
reseresättning, vad dom tar i timmen, om resetiden
inräknas i arbetstiden eller inte.
Ta hjälp av eniro.se, släkt/vänner/grannar till
att hitta alla elfirmor.
Vissa en/få mans firmor är ibland betydligt billigare
än dom som är lite större.

En sak man kan göra för att minska tiden lite lite är att
man drar ut spisen m.m. så att alla kontakter, dosor
m.m. är lättillgängliga. Om man behöver flytta en garderob
för att komma åt en kopplingsdosa så kan det lätt rinna iväg
1/2-1 timme för att flytta garderoben så att man kommer åt dosan.

En annan sak man bör göra innan elektrikern kommer är att
kontrollera så att gruppbetäckningarna stämmer om inte skriv
en egen och låt elektriker kontrollera den och skriva ut en ny.

Nästa varje villa har en inaktuell sådan, dom stämmer
nästan adrig i äldre hus (dom har nästan aldrig stämmt
från början heller). I min ena mosters villa så stämmer
nästan ingenting på gruppbeteckningen, dom har inte gjort
någon ändrig i elsystemet, d.v.s den har aldrig stämmt
dom 30 år som villan är gammal. Jag ska nu i sommar gå
igenom hela deras gruppbetäckningen och skriva en ny,
orginalet kommer givetvist att sparas bakom det nya.

--
/
Demmpa

Re: El-kabel rätt mellan hus och verkstad?

Quoted text here. Click to load it

Om du hittat farliga kopplingar tycker jag att du ska ta ut en behörig
elektriker att kolla resten. De har instrument att snabbt och enkelt
kolla efter jordfel och vet var de ska leta, det borde inte bli dyrt.

Annars kan du fråga ditt försäkringsbolag, de har besiktningsmän som kan
göra det gratis och kan ge tips om hur du undviker olika risker.
Visserligen kanske de hittar stora fel som blir dyra att åtgärda, men å
andra sidan kan det rädda liv och du kanske kan kräva förra ägaren på
ersättning.

 Dessutom kanske du kan få lägre premie om allt är i toppskick, fråga
ditt bolag och andra vad du kan göra för lägre premie.

Annars låter eldragningen schyst, men det viktiga är detaljerna. En enda
dåligt åtdragen jordplint kan vara livsfarlig.


--
Roland

Yeah whatever.


Re: El-kabel rätt mellan hus och verkstad?
Quoted text here. Click to load it

Ta dit en elfirma omedelbums, samt kontakta mE4%klaren om ni nu gjort =
upp affE4%ren
via en sE5%dan, detta borde ju kunna gE5% under dolda fel, eller E4%r =
jag ute och cyklar?

// Tony

Site Timeline