8600Kr för en VHS

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
C5%ret var 1983. Vad blir det med dagens pengavE4%rde? Synd att sE4%ga att
alt blivit dyrare.

Re: 8600Kr för en VHS
Quoted text here. Click to load it

Det blir ca 19426 kronor enligt
http://www.myntkabinettet.se/web/Rakna_ut_penningvardet.aspx

/bengan

Site Timeline