WinARM i malloc()

Loading thread data ...

Mister napisał(a):

A cóż to jest winarm? Chodzi Ci o zwykły kompilator arm-elf-gcc działający w systemie Windows? No to wystarczy dostarczyć swoją własną implementację funkcji sbrk aby standardowa biblioteka libc (funkcje malloc, calloc, realloc) mogła z niej korzystać.

Reply to
Adam Dybkowski

Mister napisał(a):

Niekoniecznie oczywiste, bo mi się skojarzyło z gnuarm'em. A to jest nazwa pakietu (polecam!) z kompilatorem gcc dla ARMów - jest wersja działająca w Windows (wymaga środowiska cygwin) i w Linuxie.

Reply to
Adam Dybkowski

Dnia Fri, 14 Jul 2006 22:48:54 +0200, Adam Dybkowski napisał(a):

A od WinARM-a różni się bodaj tylko tym, że nie wymaga cygwina i ma Programmers Notepad :)

Pozdrawiam Marcin Stanisz

Reply to
Marcin Stanisz

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.