Termostat PID

Loading thread data ...

Pojemnik ze 100l wody to regulacja dwustawna z małą (kilka °C) histerezą. Regulator PID w tym zastosowaniu, to przerost formy nad treścią. I wcale nie musi zapewnić małych wachań temperatury! K.

Reply to
John Smith

A ja proponuję pozostać przy znacznie bardziej popularnej wersji stylu odpowiadania: pod odpowiednio przyciętym cytatem.

[...]
Reply to
RoMan Mandziejewicz

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.