Szukam taśmy do Sony MHC-3600

Poszukuję taśmy łączącej tuner ze wzmacniaczem do miniwieży Sony MHC-3600 Chętnie zakupię w dobrej cenie również pilot i kolumny do tego modelu. Chciałbym uzupełnić brakujące elementy, w wieży którą dostałem w spadku, gdyby ktoś z was miał coś z tych elementów prosiłbym o kontakt.

cliok

Reply to
Cliok
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.