Taśma do MHC-3600

poszukuję taśmy do do wieży Sony taśma łączy tuner ze wzmacniaczem mógłbym dorobić sam, ale cały problem w tym, że taśma zakończona jest nietypowymi wtykami typu męskiego, raczej nie do zdobycia nigdzie...

do tej wieży szukam też pilota i kolumn

Reply to
Cliok
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.