Re: Jak sie robi komputery

[...]

Instrumencik niewielki, ale brzmi, jakby miał rejestry 16-stopowe. Ale

> to chyba tylko mi się tak wydawało - raczej największe to 8.

Wystarczy 8' i 5⅓' żebyś usłyszał dudnienie jak 16' - to jeden z najbanalniejszych myków stosowanych przez organmistrzów do tworzenia wrażenia niskich rejestrów. Analogicznie 16' i 10⅔' daje dudnienie jak

32'.
Reply to
RoMan Mandziejewicz
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.