POSIDRIVE FDS4000 <---> Linux, rs232

Witam, mam problem z komunikacja przez rs232 miedzy platforma Linux, a przetwornica czestotliwosci FDS4000. Z witryny producenta

formatting link
mam windowsowy sofcik do wysylania komunikatow. Pracuje na 3 zylowym kabelku: piny 2,3 i 5 niestandardowo skrosowanym. Z dokumentacji wynika, ze ramka ma nastepujaca budowe: 1 bit startu,

8 bitow danych, 1 bit stopu i 1 bit parzystosci (Even). Domyslna predkosc transmisji 9600 [baud]. Komunikacja w trybie poldupleks. Przerwa pomiedzy nadawaniem, a odbiorem ok. 100 ms.

Otwieram port tak: port_descriptor = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK); ustawiam port tak: bzero(&newtio, sizeof(newtio)); //zerowanie nowego zestawu flag newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD | PARENB; newtio.c_iflag = IGNPAR; newtio.c_oflag = 0; //RAW output newtio.c_lflag = 0; //lub NOFLSH newtio.c_cc[VMIN]=5; /* minimalna ilo&#182;ć znaków do odczytu */ newtio.c_cc[VTIME]=0; /* timeout nie używany */ opróżniam bufory i ustawiam nowe parametry: tcflush(port_descriptor, TCIFLUSH); tcsetattr(port_descriptor,TCSANOW,&newtio);

wysylanie danych standardowo: write(port_descriptor,buffer,buffer_length);

przerwy w komunikacji: usleep(100000); Przetwornica uparcie milczy. Prawie na pewno nie rozpoznaje wysylanych komunikatow. Nie wiem co jest nie tak. Przeszukalem dokumentacje, analizowalem zrodelka, Google milcza. Serwis nie potrafi pomoc w tym przypadku.

Gdzie szukac rozwiazania ...?

Pozdrawiam

Reply to
Bart
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.