PiC16F877 + I2C w trybie slave

Loading thread data ...

A z jakich materiałów korzystasz, bo w pdfie do F877 jest na ten temat wszystko napisane łącznie z wykresami czasowymi i sposobem konfiguracji.

formatting link

formatting link
sword

Reply to
Adam Jurkiewicz

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.