VNC1L w trybie SPI

Czy ktoś używał VNC1L (host USB z FTDI) w trybie SPI? Dokumentacja do tego chipu jest dosyć uboga, google też niewiele zeznają, a to co znalazłem mówi, że protokół użyty w chipie nie do końca zgodny jest ze standardem (a ja chciałem do tego zaprzęgnąć hardware z Atmegi). W ostateczności oprę się o kod dla PIC'a (ze strony FTDI) i zrobię transmisję programowo, ale takie rozwiązanie bardzo mi się nie podoba.

Dariusz Żołna

Reply to
Dariusz Zolna
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.