PAL D/K i B/G - raz jeszcze

Loading thread data ...

Toż o tym pisałem w poprzednim wątku inicjatora tematu. Nie próbował kolega?

Krolik

Reply to
Krolik

Niezręcznie podpiąłem odpowiedź :-/ Kolega Baynet już po raz drugi pyta o to samo i po raz drugi uzyskał tę samą odpowiedź - najpierw ode mnie, teraz od Ciebie. Kontynuowałem wątek, żeby bezpośrednio nawiązać merytorycznie do tematu - wybór rodzaju fonii.

Pozdrawiam, Krolik

Reply to
Krolik

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.