Listwa

Loading thread data ...

Dnia Thu, 26 Jul 2007 20:04:25 +0200, Konrad M napisał(a):

IMO nie. Policz kiedy to ci się zwróci :) Natomiast jeśli mieszkasz w domu zasilanym linią napowietrzną (wszystko jedno - energetyczna, LAN czy telefon) to aspekt tłumienia zakłóceń i łatwość odcięcia zasilania przed burzą mogą sie okazać pożyteczne.

Reply to
Jacek Maciejewski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.