jedno EURO - pytanie

Loading thread data ...

lepiej rozgałęźnik dać. Te parę zł warto wydać.

Waldek

Reply to
Waldemar Krzok

A zadne z tych urzadzen nie jest przelotowe?

Krzysiek Rudnik

Reply to
Krzysztof Rudnik

droższe rozgałęziacze mają klucze tranzystorowe uruchamiane sygnałem ze złącza EURO. Masz priorytety i załącza się sygnał z głównego kanału na wyjście.

Waldek

Reply to
Waldemar Krzok

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.