Interfejs 8080 i 6800

Cześć. Co to są interfejsy zgodne ze standardem 6800 oraz 8080? Nie mogę doszukać sie informacji na ich temat

Reply to
slawek7
Loading thread data ...

W dniu 08.02.2011 08:23, slawek7 pisze:

Witam Informacji najlepiej poszukać w dokumentacji tych procków, a w uproszczeniu chodzi o sygnały sterujące magistrali. W rodzinie 8080 (Intel) mamy MREQ, IREQ, RD, WR, a rodzina 6800 (Motorola) RD/WR i FI2.

Pozdrawiam Grzegorz Kurczyk

Reply to
Grzegorz Kurczyk

A.... czyli chodzi to o sterowanie przepływem danych a nie ilością bitów. Czyli oba są 8-bitowe, dwukierunkowe?

Reply to
slawek7

W dniu 08.02.2011 08:38, Grzegorz Kurczyk pisze:

Pisałem z głowy i zakradły mi się drobne błędy w nazewnictwie w stosunku do dokumentacji. Powinno być: Intel 8080 MREQ - sygnał wyboru obszaru pamięci (aktywujący dekoder adresu pamięci) IORQ - sygnał wyboru obszaru wejścia/wyjścia (aktywujący dekoder adresu układów peryferyjnych) RD - cykl odczytu z pamięci lub układów I/O WR - cykl zapisu do pamięci lub układów I/O

Motorola 6800 miała wspólną przestrzeń adresową pamięci i układów I/O R/W - stan wysoki=cykl odczytu, stan niski=cykl zapisu FI2 (greckie duże "fi") - sygnał zegarowy synchronizacji magistrali. Operacje na magistrali były wykonywane na narastającym zboczu tego sygnału.

Pozdrawiam Grzegorz Kurczyk

Reply to
Grzegorz Kurczyk

W dniu 08.02.2011 08:46, slawek7 pisze:

Tak

Reply to
Grzegorz Kurczyk

A wiesz dlaczego to miało taka dziwną nazwę 8080 i 6800?

Reply to
slawek7

W dniu 2011-02-08 13:14, slawek7 pisze:

Zapytaj intela i motorolę :-)

Reply to
Zbych

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.