Dziwne zachowanie wejście AV w telewizorz

Witam Podłączyłem do starego telewizora Grundig (chassis ccu4510) odtwarzacz DVD, najpierw standardowym kablem chinch-chinch, później spróbowałem euro-euro ale bez rezultatu, ekran ciemny i nie ma dźwięku. Ponieważ TV ma dwa wejścia AV, odblokowałem mu funkcjonalność obu, ale nadal problem pozostaje nierozwiązany. Dziwne jest to, że jeżeli telewizor jest włączony na kanale AV, a ja wciskam i przytrzymuję niektóre przyciski na pilocie (prawie wszystkie funkcyjne) to jak długo trzymam wciśnięty przycisk to pojawia się dźwięk, chociaż nadal nie ma obrazu. Jak wam się wydaje czy to jest awaria telewizora (poza tymi objawami jest całkowicie sprawny) czy trzeba coś jeszcze ustawić?

Reply to
Kit
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.