Akumulatorki Ni-MH

Loading thread data ...

a ładowarka działa? Bo coś wygląda, że niezabardzo. Oprócz tego golarka ciągnie dość dużo prądu i akumulatory NiMh nie są do tego celu zbyt dobre. NiCd, mimo problemów ekologicznych, są w te klocki lepsze. Ciekawe zresztą, co będzie za rok, kiedy Cd nie będzie można używać w normalnym sprzęcie.

Waldek

Reply to
Waldemar Krzok

Popatrz na napięcie na ogniwach w czasie ładowania. Powinno być na pewno większe i rosnąć.

TP.

Reply to
Tomasz Piasecki

takich wniosków nie nale¿y wyci±gaæ. Wystarczy, ¿e zosta³ uszkodzony uk³ad samego ³adowania baterii (nie steruj±cy ³adowaniem - bo to pewnie tylko timer) i akumulatory mog± zostaæ prze³adowane du¿y pr±dem. Druga opcja, to nie wiem jak du¿e akumulatory by³y tam w³o¿one oryginalnie, ale je¿eli Ty wpakowa³e¶ tam akumulatory o pojemno¶ci 2 lub 3 razy mniejszej, to ta ³adowarka te¿ prze³aduje te akumulatory.

próbujesz rozwi±zaæ problem si³owo :-). Najpierw zmierz pr±d ³adowania akumulatorów. Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

Ale kupiłeś takie do lutowania czy zwykłe paluszki bo tych ostatnich nie można lutować.

Reply to
Mariusz Dybiec

Podobno mogą się uszkodzić w obszarze pod lutowaną powierzchnią. Jeszcze pewnie zależy jak kto lutuje :) Parę razy zdarzało się, że tak robiłem ale teraz jak potrzebuję to używam pojemnika na paluszki i akumulatorki LR6 - dużo tańsze niż te z blaszkami.

Reply to
Mariusz Dybiec

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.