"5V tolerant" podłączone do drukarki

Witam,

Rozpatrywany układ to ACEX1K. Vio = 3.3V. PDF:

formatting link
Czy można bezpośrednio podłączy nóżki tego układu - opisywane są jako "5V tolerant" (strona 41 tabela 13) do drukarki (z układu FPGA chcę drukować teksty) ? Czy wystarczy podłączyć do każdej z nóżek pullup do 5V ( np. 4.7k - jak wyznaczyć R dla takiego układu ? ) ? Port DB25 (pośredniczący między ACEX1K a drukarką) chciałbym aby był w pełni dwukierunkowy - można by było zrobic komunikację w dowolnym kierunku :)

Reply to
Grzegorz K.
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.