service menu tv

Hoe kom ik in het sevice menu van een tv ? Maarten was zo vriendelijk dit aan te geven (27/12), maar in de stand-by stand een cijfer intoetsen doet de tv op een zender springen, vervolgens een andere zender bij elke nieuwe toets en bij de menu toets verschijnt het normale menu voor verschillende instellingen, maar geen service menu. Het betrof de tv die een groen beeld gaf. Alvast bedankt, Marko.

Reply to
marko
Loading thread data ...

De TV gewoon aanzetten evt in de TXT stand. Dan achter elkaar, zonder pauze 062596(i+) indrukken De i+ toets op de AB is soms ook gemerkt met OSD of status.

Meer over instellingen kan je vinden op

formatting link

Maurits

Reply to
Maurits

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.