Saldo opvragen met smartfoon - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Dutch to

Threaded View
Re: Saldo opvragen met smartfoon
Johan Wevers wrote:
Quoted text here. Click to load it

Dan ga ik verder niet met je in discussie.

-pRe: Saldo opvragen met smartfoon
Op 17-6-2013 1:23, Nico Coesel schreef:
Quoted text here. Click to load it

Dat er apps bestaan om NFC tags te lezen en te beschrijven en allerlei  
praktische toepassingen daarvoor, dat is duidelijk. Ik heb er daarvan al  
een op mijn telefoon staan van de firma NXP die naar ik meen ook de  
ov-chipkaart levert. Het lezen van b.v. data van de chip in een paspoort  
is daarmee mogelijk.

Aan het gebruik van een app kom je echter niet eens toe bij de OVC.  
Zonder app herkent de NFC reader in de telefoon de chip namelijk wel,  
wat blijkt uit het piepje wat hij geeft, maar dan krijg je de  
foutmelding: "Deze tag wordt niet ondersteund". Hij leest dus geen info  
van de kaart en daarmee kom je dus niet toe aan het gebruik van een app.

Het zit hem niet in het merk telefoon, want ik heb het ook geprobeerd  
met een andere telefoon met NFC. Ook die geeft het piepje, waaruit  
blijkt dat hij de chip  herkent. Hij geeft geen tekst als foutmelding,  
maar doet ook verder niets meer.

Overigens nog even voor alle duidelijkheid, mijn vraag is niet of het  
mogelijk is om de kaart of het systeem te manipuleren, maar alleen of  
het mogelijk is om het saldo van de kaart uit te lezen.

Re: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

Da's een ander verhaal, aangezien de specificaties van de beveiliging  
van een paspoort openbaar zijn. Het staat een ieder vrij een contactloze  
kaartlezer te kopen en een eigen paspoortlezer te schrijven, en als je  
een wat uitgebreidere kaartlezer koopt dan is de benodigde software al  
meegeleverd...

--  
Grinnikend door het leven...

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Op 17-6-2013 12:44, Izak van Langevelde schreef:
Quoted text here. Click to load it

De gegevens die op een OVC staan zijn helemaal niet geheim.

Re: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

Mag je je met een gestolen sleutel toegang verschaffen tot een lege  
kluis?

--  
Grinnikend door het leven...

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Op 17-6-2013 13:18, Izak van Langevelde schreef:
Quoted text here. Click to load it

De vergelijking gaat mank. Het gaat om gegevens die gewoon toegankelijk  
zijn voor de houder van de kaart, hetzij via een terminal, hetzij via  
internet.

Re: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

En dus niet via een ander interface...

--  
Grinnikend door het leven...

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Op 17-6-2013 13:37, Izak van Langevelde schreef:
Quoted text here. Click to load it

Ik zou niet weten waarom niet.

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Izak van Langevelde wrote:
Quoted text here. Click to load it

Exact: het gaat niet om de toegangsmethode. Ook voor niet-geheime
data geldt dat als die achter een 'wachtwoord' staan, je niet het
recht hebt om die beveiliging te doorbreken.

Verder zijn de gegevens die op een ovc staan wel degelijk geheim:
de enigen die daar rechtmatig toegang toe hebben zijn de houder,
de vervoerder(s) en TLS. Dat maakt een legale app dus sowieso al
problematisch, want door de simpele opzet van de ovc zou je dan
in principe toegang hebben tot de privé-data op ovc's van derden.

-pRe: Saldo opvragen met smartfoon
Op 17-6-2013 14:29, Piet Beertema schreef:
Quoted text here. Click to load it


Als die redenering zou kloppen, zouden ook de OVC terminals niet zijn  
toegestaan.

Re: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

De redenering klopt, die terminals functioneren uit hoofde van de  
vervoerders, mede aangeboden door TLS...

--  
Grinnikend door het leven...

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Op 17-6-2013 15:11, Izak van Langevelde schreef:
Quoted text here. Click to load it

Het gaat er om dat die terminals openbaar zijn en dus voor iedereen  
toegankelijk.

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Izak van Langevelde wrote:
Quoted text here. Click to load it

Sommigen *willen* het domweg niet begrijpen. Vaak betreft het
bewoners van mijn plonkeput, zoals ook in dit geval.

-pRe: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

Ik neem aan dat je met de "houder" de eigenaar is van die
specifieke OV chipkaart.  Dan is zo'n app niet per definitie
verboden maar het is wel verboden om andermans kaart te lezen.

Ik zou ook niet direct weten welke wet het verboden zou zijn om
de informatie op jouw kaart te decoderen.  Het zou natuurlijk
verboden zijn in de algemene voorwaarden van TransLink.

Casper

Re: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

Voor zover die op dat punt rechtsgeldig zijn... Wat niet mag is een
systeem voor (eigen) gewin manipuleren (bijvoorbeeld het saldo
verhogen) of geheimen openbaar maken. Daarbuiten is het een lichtgrijs
gebied.

--  
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Saldo opvragen met smartfoon
Casper H.S. Dik wrote:
Quoted text here. Click to load it

Uiteraard: je bent houder van een ovc, geen eigenaar. Elke ovc
is en blijft eigendom van TLS. Zie de AV.

Quoted text here. Click to load it

Als die app een beveiliging doorbreekt zonder toestemming van
de eigenaar van de computer waar de data zich op bevinden, is
dat bij wet en dus per definitie verboden. De chip op de ovc
is in dit geval de computer, en de eigenaar daarvan (die dus
de benodigde toestemming zou moeten geven) is TLS.

Quoted text here. Click to load it

Dat is weer niet verboden als én TLS toestemming heeft gegeven
- bijv. in de vorm van het ter beschikking stellen van een app
waarin die toestemming geïmplementeerd is - én het uitlezen van
de data van de ovc van een derde geschiedt met toestemming van
c.q. op verzoek van die derde.
Het wordt pas echt voer voor juristen als het om een anonieme
ovc gaat en de gebruiker op enig moment niet degene is die de
ovc heeft aangeschaft (de "onbekende houder") en de gebruiker
zelf de data op de ovc uit zou lezen of dat door een derde zou
laten doen.

Quoted text here. Click to load it

Dat is geregeld in het Wetboek van Strafrecht, art. 138 ab.
Maximum straf: 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van
19.500 euro. De AV van TLS hoeven daar niet eens aan te pas
te komen.

-pRe: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it

Dat is een beetje kort door de bocht.  Je hebt geen contract
getekend en je krijgt de voorwaarde niet bij het kopen van de kaart.


Casper

Re: Saldo opvragen met smartfoon
Casper H.S. Dik wrote:
Quoted text here. Click to load it

Irrelevant. Ik heb nog geen enkele ovc gezien waarop niet op
voor- of achterkant stond dat de AV van toepassing zijn. Door
de ovc in gebruik te nemen ga je impliciet accoord met die AV.

-pRe: Saldo opvragen met smartfoon
Op 18-6-2013 11:50, Piet Beertema schreef:
Quoted text here. Click to load it

Mag ik vragen of we terug kunnen naar de vraagstelling?


Re: Saldo opvragen met smartfoon

Quoted text here. Click to load it


Wie zegt dat ik hem gebruikt heb?

Bovendien moeten algemene voorwaarden volgens het burgerlijk
wetboek "billijk" zijn.

Denk o.a. aan shrinkwrap licenses die voor het grootste deel
geen waarde hebben.

Casper

Site Timeline