Draaggolf over lichtnet

Even een theoretisch vraagje , De eerste generatie cordless phone´s werkten gedeeltelijk over het lichtnet , ergens rond de 1700 - 1800 Kc waarbij de handset ergens rond de 26 , 40 en 46 Mc zaten . Ik kan me nog herinneren dat de basis set soms nog wel tot op 2 km afstand op te nemen waren Ook veel intercoms werkten op die manier maar dan simplex op 150 Kc Iemand enig idee wat de load impedantie is van het lichtnet op frequenties rond de 1300 - 1700 Kc Het vermogen van die oude tel basis sets lag meestal rond de 300 mW Natuurlijk was er in dat tijdperk eigelijk nog geen andere communicatie over het lichtnet behalve wat pulsjes voor straatverlichting , meter omschakeling enz, maar dat ging dacht ik allemaal vrij laagfrequent Tegen wat voor problemen kun je tegenwoordig oplopen als je b.v. een AM gemoduleerde draaggolf rond de 1500 kc op het net zet met een vermogen van 100 - 500 milliwatt En hoe zou je de koppeling het effectiefste tot stand kunnen brengen. Jack.

Reply to
jack donio
Loading thread data ...

Wat de problemen zijn weet ik niet, maar je netbeheerder zal er in iedergeval niet blij mee zij. Ik heb nog zo oude babyfoon liggen die koppelt gewoon via een paar dikke condensatoren. De schakeling is verder oeverigens galvanisch gescheiden via een netvoedingstrafo.

--
Groeten 
Robert Oor
 Click to see the full signature
Reply to
Robert

ik weet niet juist hoe het zit in NL , maar om hoger freq zoals 1700 Kc en je spreekt van 26 Mc, daar zal je wel serieuse trukken , of aanpassing vd teller installatie moeten voor laten doen in BE, om ver te geraken want die freq gaan geblokkeerd, of zeker gedempt worden door de tellerinstallatie, die normaal uitgerust is met een stroomspoel . en ook nog door transformatorposten te geraken(12000/400v) Dus binnenshuis kan dat misschien allemaal gemakkelijk, maar met uw signaal ver naar buiten geraken, door uw meetinstallatie .... ??? in Belgie liggen die stuur frequenties voor straatverlichting, dag- en nacht-verbruik rond de 300 Hz (afhankelijk van het gebied waar men woont) -- maar eens in de range van boven de Khz zul je niet ver geraken van thuis tgv je tellerinstallatie , en allerlei stoorinterferenties , tgv windmolens enz..ook bijkomend tenzij natuurlijk de netbeheerder iets fikst; wat bij mijn weten nog niet zomaar toegepast wordt. en ook moet er dan nog rekening gehouden worden met het geinjecteerde vermogen op het net, die zeer laag-ohmig is , dus met mW zal je wel rap gedempt zijn op het electriciteits-net.

Lima

Reply to
Lima

Hallo Robert , ja die condensatoren maken samen met de eindtrap spoel deel uit van een serie resonantiekring en ze moeten aardig wat spanning kunnen verdragen Maar ik heb het idee dat de RF impedantie van het lichtnet behoorlijk laag is In amerika en canada kun je heel mooi het net als antenne gebruiken maar daar hebben ze niet de moeite genomen de bedrading in de grond te stoppen

En wat die netbeheerder betreft , daar zijn de meesten van ons ook niet zo blij mee

"Robert" schrieb im Newsbeitrag news:d4jmtl$19tg$ snipped-for-privacy@nl-news.euro.net...

frequenties

maar

Reply to
jack donio

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.