dcf time Duitsland

formatting link

21-27 : Minutenzahl der folgenden Minute; 28 : Ergänzt Bits 21-27 auf eine gerade Parität;

Wie kan mij bovenstaande nader uitleggen. Eventueel een beetje Pascal of C of VB. Het gaat mij dus om die pariteits bit.

Harrie Geerts

Reply to
Harrie Geerts
Loading thread data ...

Harrie Geerts schreef: >

28 is een 1 of een 0 zodanig dat het totaal aantal enen in 21-28 een even aantal is.

Het geeft dus een (eenvoudige) indicatie of de ontvangen gegevens juist zijn.

Paul

Reply to
Paul

Harrie Geerts schreef: >

28 is een 1 of een 0 zodanig dat het totaal aantal enen in 21-28 een even aantal is.

Het geeft dus een (eenvoudige) indicatie of de ontvangen gegevens juist zijn.

Paul

Reply to
Paul

"Harrie Geerts" schreef in bericht news:c1vk88$maa$ snipped-for-privacy@news2.tilbu.nb.home.nl...

Bit 21 t/m 27 zijn de minuten, bit 21 telt voor 1 minuut, bit 22 voor 2 minuten, bit 23 voor 4, bit 24 voor 8, bit 25 voor 10, bit 26 voor 20 en bit 27 voor 40. Al naar gelang die bits, tel je die minuten bij elkaar op. Terwijl je dat doet, tel je ook het aantal bit dat hoog is. Dan komt bit 28, het parity bit. Als die hoog is, tel je die ook mee. Het totaal getelde bits van 21 t/m 28 moet EVEN zijn. Is het een oneven getal, is er iets verstoord geraakt tijdens de ontvangst, en kun je het aantal berekende minuten niet gebruiken. Het verdient overigens aanbeveling om de ontvangen tijd alleen te gebruiken indien *alle* pariteits controles kloppen, dus ook die van de datum en de uren e.d.

--
Thanks, Frank.
(remove 'x' and 'invalid' when replying by email)
Reply to
Frank Bemelman

"Frank Bemelman" schreef in bericht news:404362da$0$63303$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.nl...

Beiden bedankt voor de goede uitleg. Heb het in mijn programma verwerkt.

Harrie Geerts

Reply to
Harrie Geerts

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.