Tolerance på kondensator

Når en kondensators tolerance opgives til +- 0,5 - 5%, hvordan skal det så tydes?

Må gerne forklares med et eksempel.

Finn

Reply to
Finn Højsgaard
Loading thread data ...
øhhh... har aldrig set en midste angivelse af tolerance, hvilkert vil sige de jo lover den aldrig kan blive nøjagtig, normalt er det bare 5% ell. 10 ell. 15, mener 15 er normal på alm lytter....

lad os sige 5 % på en 100uF

det vil sige den kan være mellem 95 og 105 uF

-- Mvh Kasper

Tjek Elektronik Chatten på ->

formatting link
"Finn Højsgaard" skrev i en meddelelse news:be69us$9rd$ snipped-for-privacy@news.net.uni-c.dk...

Reply to
Kasper

Du skubber til et problem....

Der er mange fabrikanter, der oplyser 5% som tolerance, men ikke fortæller betydningen. Hvis det er en gauss fordeling angives den måske ved 3 x standardafvigelsen, og det vil sige, at der faktisk kan findes værdier, der ligger længere borte end 5%.

Hvis det er kondensatorer, der er opgivet til 0.5%, kan man i de fleste tilfælde antage, at de er udmål fra en gauss fordelt produktion på f.x. 10%. Derfor fordelingen af de udmålte være nøsten firkantfordelte, og ALLE eksemplarer vil falde indenfor de 0.5%.

Endnu værre: de kondensatorer, der blev til overs fra udmålingen sælger man osse. Der kan man være HELT sikker på, at alle ligger mindst 0.5% fra den påstemplede værdi...

At der kun sjældent gives præcise oplysninger om hvad tolerance betyder er jo en fordel for fabrikantern, men det umuliggør faktisk at man kan lave simulering af spredning på kredsløbskonstruktioner.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.