teleslyngeforstærkere.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Har jeg i mine unge dage sat mange op af, og husker det normalt var
store flere kilo tunge apparater. Nu var de jo heller ikke ligefrem til
privatboliger, så det tænkte jeg dengang ikke dybere over.
Nu har jeg så i et par år haft et høreapparat m. teleslyngefunktion, og
fik så i aftes lejlighed til at prøve en sådan i en privat stue, med en
cigaretpakke stor dims, til håndboldkampen. Wow for en tydelig lyd -
selv Wilbæk kunne høres under timeout.
nu er spørgsmålet så:
Hvor stor effekt kan sådan cigaretpakke tænkes at yde?
Hvad impedans skal udgangstrinet være? (Der foresvæver mig noget med 1
ohm??)
kan man evt bruge en 3'leder sløjfe med lederne i serie, og dermed få
~3-4 ohm til en gammel transistorradio?

- ok, jeg ved godt jeg kan køre til et hørecenter, og over et ½årstid få
bevilliget et, men når man alligevel selv er nysgerrig, og der
forhåbentligt er 4-5 kampe tilbage for begge hold :-)

iøvrigt dur det ikke til musik !

//finn

Re: teleslyngeforstærkere.
Den 01-08-2012 11:14, Cykelsmeden skrev:
Quoted text here. Click to load it
Ja det kan du! .

  til en gammel transistorradio?
Hmmmmm du kommer nu nok til at mangle noget effekt.
/KE.
Quoted text here. Click to load it


Re: teleslyngeforstærkere.

Quoted text here. Click to load it
Ikke særligt meget, men den har nok også begrænset rækkevidde.

Quoted text here. Click to load it
Nej ikke i serie, det skal (som jeg husker det, det er over 30 år
siden) er det kun en leder man sender ren audio ud i.
Du skal måske have en modstand på en 4-8 ohm i serie med (for at
beskytte forstærkeren), selve "slyngen" kan du lægge rundt i stuen,
eller omkring din stol, prøv dig frem, det er ikke raketvidenskab.


/Hans

Re: teleslyngeforstærkere.
Den 01-08-2012 19:02, Hans Kjaergaard skrev:
Quoted text here. Click to load it
Det passer ikke helt Hans, han kan sagtens køre ledningen (slyngen)
rundt 3 gange for at få en større ohm`sk værdi så den kan bruges på en
almindelig lf udgang. Men det vil da være en fordel for ham hvis han
bruger en forstærker der kan tåle en lav udgangsimpedans så vil den helt
sikkert kunne holde til "en ledning rundt 3 gange".
/KE.

Re: teleslyngeforstærkere.
On Wed, 01 Aug 2012 23:58:47 +0200, KE Kofod / 7100 Vejle

Quoted text here. Click to load it
Øvelsen går ud på at få et så kraftigt magnetfelt som muligt, ved at
lægge slyngen rundt flere gange (i serie) opnås dette ikke (alt andet
lige), i parallel er gevinsten der, men på bekostning at impedansen,
så det er under alle omstændigheder et trade-off der skal til mellem
forstærker og slynge. Men lidt eksperimentering er jo ikke af vejen,
det er jo langt fra 100Watt der skal brændes af i slyngen til alm.
dagligstuedrift.

Jo kraftigere magnetfelt jo bedre signal/støj forhold får man og det
er en fordel på modtagersiden, derved formiskes brum fra div. 50/100
Hz kilder.

Men det ideelle er en forstærker der kan leverer strømmen der skal
til, så en forstærker der regulerer strøm frem for spænding er helt
klart at foretrække. De fleste audioforstærkere er
spændingsforstærkere.

Der findes dog færdige produkter hvis man ikke vel lege selv
http://www.scantone.dk/files/manager/documents/dansk%20h%C3%A3%C2%B8reteknik%202012.pdf
http://www.scantone.dk/files/manager/documents/katalog%20scantone%202012.pdf

Der er med garanti mange flere.


/Hans

Re: teleslyngeforstærkere.
Quoted text here. Click to load it

Det forstår jeg ikke helt: Hvis der er 3 vindinger på en spole, og
strømmen er den samme, så er feltet 3 gange større.

Bo //Re: teleslyngeforstærkere.

Quoted text here. Click to load it
Du har helt ret, men som jeg erindre det var det mere optimale at
lægge en ring af forholdsvis kraftig tråd fremfor flere ringe af tynd
tråd, årsage kan jeg dog ikke erindre.
Som jeg husker det var gevinsten ved 2 ringe (og alt andet lige) ikke
en fordobling af signalet/magnetfeltet.

Flere ringe af tynd tråd er jo billigere end en kraftig tråd, så det
har ikke været økonomi, jeg forestiller mig at det var/er vanskeligere
af få en optimal styring af kredsløbet mht frekvensgang/impedans i en
spole med flere vindinger fremfor en med kun en vinding.

Men om det i praksis til hjemmebrug er bedre med flere vindinger skal
jeg lade være usagt, man vil jo nok alligevel gå på kompromi med
forstærkeren og vælge en alm. audioforstærker med
spændingsforstærkning og så kan det jo godt være at flere vindinger er
et godt kompromi.

Men der er som sagt mange år siden og meget kan havde ændret sig, bla.
brugte vi transformatorer i udgangstrinet, det er vist ikke så brugt
mere.


/Hans

Re: teleslyngeforstærkere.
"Hans Kjaergaard"  skrev i meddelelsen


Quoted text here. Click to load it
Du har helt ret, men som jeg erindre det var det mere optimale at
lægge en ring af forholdsvis kraftig tråd fremfor flere ringe af tynd
tråd, årsage kan jeg dog ikke erindre.
Som jeg husker det var gevinsten ved 2 ringe (og alt andet lige) ikke
en fordobling af signalet/magnetfeltet.

Flere ringe af tynd tråd er jo billigere end en kraftig tråd, så det
har ikke været økonomi, jeg forestiller mig at det var/er vanskeligere
af få en optimal styring af kredsløbet mht frekvensgang/impedans i en
spole med flere vindinger fremfor en med kun en vinding.

Men om det i praksis til hjemmebrug er bedre med flere vindinger skal
jeg lade være usagt, man vil jo nok alligevel gå på kompromi med
forstærkeren og vælge en alm. audioforstærker med
spændingsforstærkning og så kan det jo godt være at flere vindinger er
et godt kompromi.

Men der er som sagt mange år siden og meget kan havde ændret sig, bla.
brugte vi transformatorer i udgangstrinet, det er vist ikke så brugt
mere.
/Hans
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunne årsagen til, at en enkelt vinding var mest effektiv, ikke være, at med
2 vindinger 4-doblede man selvinduktionen og impedansen blev så høj, at
forstærkeren ikke kunne levere tilstrækkelig spænding til at levere strøm
nok i den høje impedans?

Jeg har målt på en ring med ca. 60 meter tråd udlagt på græsplænen og
impedansen af selvinduktionen var mange gange større end den ohmske modstand
i tråden ved de normale talefrekvenser!

Det er selvfølgelig en alt for lang tråd til stuebrug, det var til brug i en
mindre foredragssal!

Mvh Kurt


Re: teleslyngeforstærkere.
Det er korrekt, at den magnetiske feltstyrke i formlen for en cirkel
kun gE6%lder for cirklens centrum og bliver stF8%rre nE5%r man gE5%r udad m=
od
periferien. Men det vigtige er, at man tilstrE6%ber 400 mA/m i centrum
og ikke sE5% meget mindre. Det er den nye norm, sE5% de 400 mA/m er
referencevE6%rdien, hvorved det er tilsikret at "alle kan hF8%re".
ForF8%gelsen fra 100 mA/m til 400 mA/m skyldtes 2 ting. For det fF8%rste,
at teleslyngeforstE6%rkere nu blev transistoriseret og ikke rF8%rbaseret
med udgangstrafo m.m., og at udgangseffekten nemt kunne F8%ges uden at
det kostede en formue. For det andet, at det var nF8%dvendigt med en
langt stF8%rre feltstyrke, da elektronik havde indtaget markedet med
alskens isenkram, der producerede brumfelter. Tro mig, 230 V fra
lysnettet har fE5%et F8%delagt sinusformen, den ser forfE6%rdelig ud pE5% e=
t
oscilloskop, sE5% TV, lysstofrF8%r, PC'ere o.s.v., ja faktisk alt hakker
de 50 Hz ud i transienter, sE5% med alle de ledninger, der ligger rundt
om i huset, dannes der sE6%rdeles kraftige magnetiske felter. F.eks. i
Lyngby Storcenter var det ikke muligt at bruge et teleslyngeanlE6%g. Jeg
mE5%lte der og jeg har ogsE5% mE5%lt opad mit kF8%leskab. SE5% lyt altid ti=
l en
hF8%rehandicappet, der bruger telespole. Ingen er bedre til at bedF8%mme
et teleslyngeanlE6%g, sE5%vel enkelt som avanceret.

Mine venner hos Widex har fortalt mig, at deres hF8%reapparater sagtens
kan klare en feltstyrke pE5% 1 A/m uden at blive overstyret, SE5% bare giv
slyngen lidt strF8%m. Et hF8%reapparat har AGC (automatisk gain control)
inbygget, som bevirker, at man kan hF8%re "lige kraftigt", nE5%r man
bevE6%ger sig rundt i lokalet med varierende feltstyrke. Den vE6%rste
fjende - ud over andre spE6%ndingsfF8%rende kabler - er jern. F.eks. jern
i et betondE6%k. Her kan der opstE5% "dF8%de punkter" i lyden, sE5% det er
ikke altid lige enkelt at udlE6%gge en teleslynge. Er den ved gulv, og
man rejser sig op, er feltstyrken ogsE5% en anden. I rektangulE6%re rum
kan felstyrken beregnes efter fF8%lgende formel:

                                 H3D% 0,64 x d x I x n  og sE5% divideret
med S

hvor d er diagonalen i rektanglet, I er slyngestrF8%mmen, n er antal
vindinger og S er det areal slyngen dE6%kker. Feltstyrken er sE5% angivet
midt pE5% diagonalen.

I store rum bruger man tit at opdele slyngen, men det vil jeg ikke
komme ind pE5% her. Som slynge kan man bruge en enkeltledning pE5% 0,75
mm2. I Hasseris kirke, som jeg opbyggede et anlE6%g til, fodrede jeg
slyngen med en 100 W forstE6%rker, sE5% den var kraftig! Men
forforstE6%rkeren hertil havde selvfF8%lgelig ogsE5% ekstra faciliteter,
sE5%som kompressor og clipper, men det er et helt andet emne, som vi kan
komme ind pE5%, hvis det F8%nskes.

DesvE6%rre har jeg konstateret, at der hersker stor uvidenhed om hele
dette emne og hvad vE6%rre er, sE5% skal man lede langt omkring for at
finde et anlE6%g, der fungerer perfekt. Mange kirker har kombineret
teleslynge og hF8%jttaleranlE6%g, der er under al kritik. Det er sE6%lgers
marked og ikke kF8%bers.

Jeg har ingen kommerciel interesse, men jeg rE5%dgiver gerne, hvor jeg
kan - for de hF8%rehE6%mmedes skyld. Ikke at kunne hF8%re, er en lidelse af
uanede hF8%jder!

Frej


Re: teleslyngeforstærkere.
Den 05-08-2012 15:04, Frej skrev:
Quoted text here. Click to load it
....


Takker for jeres input, som er dejligt tekniske :-)
Desværre har jeg ikke set disse indlæg, i min testprocess, som jvf. svar
længere nede , er overstået.
Uden måleresultater, ser det altså ud som 3 vindinger passer fint til en
udgang fra en pchøjtaler (4 ohm), på en spole ca. 8 m. Ø.
Den lille 8pin chip i forstærkeren bliver i hvert tilfælde ikke
overvarm, og systemet fødes med 12V 0,25 A smPWRsply.

- og det virker tilfredsstillende indtil videre.
Næste projekt er at få lavet en sløjfe på lotet, som dækker hele stuen.
Det bliver nok med 3*0,75 og en 2-5 W forstærker :-)

//finn

 > I store rum bruger man tit at opdele slyngen, men det vil jeg ikke
 > komme ind på her. Som slynge kan man bruge en enkeltledning på 0,75
 > mm2. I Hasseris kirke, som jeg opbyggede et anlæg til, fodrede jeg
 > slyngen med en 100 W forstærker, så den var kraftig! Men
 > forforstærkeren hertil havde selvfølgelig også ekstra faciliteter,
 > såsom kompressor og clipper, men det er et helt andet emne, som vi kan
 > komme ind på, hvis det ønskes.
 >
 > Desværre har jeg konstateret, at der hersker stor uvidenhed om hele
 > dette emne og hvad værre er, så skal man lede langt omkring for at
 > finde et anlæg, der fungerer perfekt. Mange kirker har kombineret
 > teleslynge og højttaleranlæg, der er under al kritik. Det er sælgers
 > marked og ikke købers.
 >
 > Jeg har ingen kommerciel interesse, men jeg rådgiver gerne, hvor jeg
 > kan - for de hørehæmmedes skyld. Ikke at kunne høre, er en lidelse af
 > uanede højder!

Jamen kan du ikke gå ind og hilse på ledelsen i Aalborg Teater?

De har noget absolut ubrugeligt infrarødbaseret MED HØREPROPPER!
Hvad h...... skal en med høreapparat bruge en høreprop til? - der
mangler lissom et hul!

De har haft teleslynge, men har skiftet "til en meget bedre moderne teknik"
Jeg har tiladt mig at spørge om dette skifte skyldtes, nødvendighed, en
leders ambitioner eller en sælgers argumenter :-) - men ikke fået svar.

- igen!

Re: teleslyngeforstærkere.
Den onsdag den 1. august 2012 11.14.47 UTC+2 skrev Cykelsmeden:

Jeg har udviklet og opbygget flere teleslyngeanlE6%g, fortrinsvis til kirke=
r. Til privatbrug kan man selvfF8%lgelig bruge et af flere producenters f=
E6%rdige minianlE6%g, men det bliver der jo ikke spurgt om. - En nem og bru=
gbar lF8%sning er, som angivet, at lE6%gge en slynge rundt i stuen langs yd=
ervE6%ggen. Der mE5% godt vE6%re flere vindinger. En dobbeltledning kan for=
bindes, sE5% der bliver 2 vindinger. Da den resulterede impedans (der varie=
rer med frekvensen) er meget for lille, mE5% man i tilledningen til forst=
E6%rkeren/redioen/fjernsynet indskyde en modstand, der minimum har den vE6%
rdi, som det pE5%gE6%ldende apparat kan klare af belastning - gerne en god =
del stF8%rre. En teleslynge strF8%mfF8%des! Og det bliver den netop med den=
 indskudte modstand. Hvis modstanden er for stor, bliver feltstyrken ("magn=
etfeltet" som telespolen i hF8%reapparatet opfanger) for lille. I gamle dag=
e var normen 100 mA/m, i dag 400 mA/m. Men en almindelig radio vil nemt kun=
ne klare dette. Hvis man f.eks. sidder i en stol foran fjernsynet, kan man =
formindske arealet af teleslyngen og dermed opnE5% en tilstrE6%kkelig felts=
tyrke ved at lade teleslyngen vE6%re i en dE5%se eller indsyet i en pude. S=
elvfF8%lgelig mE5% man sE5% ikke snuble over tilledningen. Men husk endelig=
 at tage hF8%jde for den afsatte effekt i modstanden, sE5% huset ikke brE6%
nder af. Den kan nemlig blive ret varm.

God fornF8%jelse med eksperimentet. Mange hilsner fra Frej


Re: teleslyngeforstærkere.
KLIPPET
I gamle dage var normen 100 mA/m, i dag 400 mA/m.

God fornøjelse med eksperimentet. Mange hilsner fra Frej
---------------------------------------------------------
Hvordan skal den strøm/meter opfattes?

Mvh Kurt


Re: teleslyngeforstærkere.
Den 02-08-2012 10:32, Kurt G skrev:
Quoted text here. Click to load it

Jeg tror der skal stå /m2  ??

//finn

Re: teleslyngeforstærkere.


Hvordan skal den strøm/meter opfattes?

Mvh Kurt

Quoted text here. Click to load it

Hej Kurt,

Magnetisk feltstyrke måles i ampere pr meter, forkortet A/m. Elektrisk
feltstyrke måles i volt pr. meter, forkortet V/m.

Hilsen Sven


Re: teleslyngeforstærkere.
Den 02-08-2012 01:07, snipped-for-privacy@adslhome.dk skrev:
Quoted text here. Click to load it
opfanger) for lille.
Quoted text here. Click to load it
nemt kunne klare dette.
Quoted text here. Click to load it
af teleslyngen og
Quoted text here. Click to load it
eller indsyet i en
 > pude. Selvfølgelig må man så ikke snuble over tilledningen. Men husk
endelig at tage højde for den
Quoted text here. Click to load it
ret varm.
Quoted text here. Click to load it

Tak, og jeg synes det er dejligt at jeg ikke "helt har tabt tråden"
efter ~40 år :-)
Min tanke om de 3 vindinger, var netop for ikke at overbelaste
udgangstrinet, og jeg havde en forestilling om at "de ekstra ohm" var
mere effektive i et par vindinger mere end at brænde det af i en modstand.
Jeg havde egentligt også en ide om at gå ud og finde en 12 V trafo med 3
og 6 volt udtag, smide 12 v spolen på højtalerudgangen og 3volt delen på
slyngen :-)
Jeg kan måske finde et par gamle linietrafoer med flere
sekunddærviklinger :-)

Til KE.
Jeg mente også der skulle meget mere effekt til, men den købte, som fit
dækkede 50m2, var tilført 12v fra en meget lille SM trafo mrk. 1,2A

så det er ikke et effektproblem!

//finn


Re: teleslyngeforstærkere.
Den 02-08-2012 12:08, Cykelsmeden skrev:

Quoted text here. Click to load it


hmm ku måske med fordel bruge en gammelsdags højttaler trafo: høj
indgangsimpedans lav ud, bare en tanke

mvh Erik

Re: teleslyngeforstærkere.
Den 02-08-2012 22:25, Erik skrev:
Quoted text here. Click to load it

Det er nok hvad jeg kaldte en linietrafo??

Svjh. var højtalertrafoer til rørmodeller, hvor man skulle lave den høje
impedans om til 3-4 ohm. Når vi lavede højtaleranlæg i skoler mv. var
det netop højimpedansede linier vi lagde, og så en trafo ved hver
højtaler. Disse trafoer havde typisk 3-4 udtag på sekundærviklingerne,
og vi brugte dem sommetider som 220/6V trafoer til småting.
Nu får vi så nok en lektie om sikkerhed :)

//finn

Frejs forklaring om strømfødning, slår mig lige:
hvis jeg smider højtalerudgangen på primæren af sådan linietrafo, må der
kunne drives en del strøm, i en alm 1½m2 tråd, omend ved en meget lav
spænding??

Re: teleslyngeforstærkere.
Hej Cykelsmeden

Quoted text here. Click to load it


Det var vel fordi at det var 100 Volt anlæg i lavede, noget man netop
bruger for ikke at afsætte alt effekten i kablerne.

--
Mvh
MaxRe: teleslyngeforstærkere.
Den 02-08-2012 23:30, Max skrev:
Quoted text here. Click to load it
er vel stadig 100 volt i linie udgange på prof udstyr

Re: teleslyngeforstærkere.
Hej Erik

Quoted text here. Click to load it


Ja, det bruges stadigvæk i stor udstrækning. Det er jo
rart at man kan trække 300 meter højttalerkabel og
bruge 2x0,5mm2 til det.

--
Mvh MaxSite Timeline